Gå direkt till innehåll
Källa: SOS Alarm
Källa: SOS Alarm

Pressmeddelande -

CoSafe och SOS Alarm inleder samarbete

Nu kan CoSafe användare skicka larm till SOS Alarms larmcentral direkt från CoSafe appen. Genom ett nytt samarbetsavtal mellan CoSafe och SOS Alarm breddas skolstrygghetskonceptet och fler tjänster tillgängliggörs för skolorna.

Hösten 2020 lanserade CoSafe konceptet Skolsäkerhet i hela Sverige och 6 månader senare nådde bolaget milstolpen 50 000 elever. Nu tar CoSafe nästa steg i sin satsning på koncept Skolsäkerhet och tecknar samarbetsavtal med SOS Alarm Sverige AB gällande deras tjänst Skoltrygghet. 

Samarbetet mellan SOS Alarm och CoSafe innebär att skolor som använder CoSafe kan koppla sina larm direkt till SOS Alarms larmcentraler. SOS Alarm vidtar sedan åtgärder enligt överenskomna larmplaner. SOS Alarm har förmåga att agera inom en rad områden med resurser som polis, ambulans, räddningstjänst, väktare och andra aktörer.

- Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare men tyvärr ser vi en utveckling där vardagen ser annorlunda ut. Med samarbetet mellan SOS Alarm och CoSafe stärker vi våra förmågor med att skapa en attraktiv skoltrygghetstjänst,
säger Ronny Berg Partneransvarig hos SOS Alarm.

Varje månad skickar SOS Alarm också en händelserapport till den enskilda skolan samt huvudmannen. En huvudman som ansluter flera skolor får således en förstärkt lägesbild, beslutsunderlag för riktade åtgärder samt möjlighet till uppföljning vilket blir en del av skolans trygghets- och kvalitetsarbete.

- CoSafes säkerhets- och kommunikationsplattform används idag av huvudmän som representerar över 50 000 skolelever. Framgångsreceptet har varit att lösa stora utmaningar som inrymning på ett väldigt enkelt sätt. Samarbetet med SOS Alarm utgör den sista pusselbiten i vår skolsäkerhetslösning för att förebygga och minimera effekterna av incidenter i skolvärlden,
säger Alexis Nicou VD CoSafe Technology.

Samarbetet inleddes i maj 2021 och de nya tilläggstjänsterna finns nu tillgängliga för skolorna att beställa via CoSafe Technology.


Om CoSafe:
Från vardagshändelser som hot, bråk och försvunnen elev till allvarliga incidenter där snabb inrymning krävs pga obehörig besökare. CoSafes moderna digitala plattform för kritisk kommunikation hjälper er med att underlätta skolans förebyggande arbetsmiljöarbete, förbättra skolans beredskap, effektivisera hantering av incidenter, spara värdefull tid, förhindra eskalering av små incidenter samt reducera effekterna vid allvarlig händelse. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om CoSafe Technology

CoSafe har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta, krypterade och prisbelönta kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och viktig information måste skickas ut till många personer på en gång skapar CoSafes plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.


Om applikationen CoSafe - Larm, incident- och krishantering samt smart kommunikation

Den kundefterfrågade applikationen används idag av flera företag, kommuner, skolor och organisationer och har på kort tid fått stor uppmärksamhet. Plattformen hjälper verksamheter att uppfylla arbetsmiljökrav, samla och strukturera sin incident- och krishantering samt effektivisera sin kommunikation, inkallning, in- och utlarmning etc.

www.cosafe.se

Presskontakt

Alexis Nicou

Alexis Nicou

Presskontakt VD 070 795 6161

Relaterat innehåll

Cosafe - digital säkerhetsplattform för att larma, hantera och förebygga incidenter

Cosafe är ett svenskt SaaS-bolag inom sectech som hjälper organisationer att hålla sina medarbetare trygga, säkra och informerade. Hundratals säkerhetsansvariga har varit aktivt engagerade i att vidareutveckla Cosafe-plattformen, vilket har resulterat i en lättanvänd, kraftfull och kundcentrerad lösning för att larma, hantera och förebygga incidenter. Plattformen löser utmaningen med kritisk kommunikation i alla situationer oavsett var man befinner sig.

All data lagras på hållbara och klimatvänliga ISO-certifierade datacenter av högsta säkerhetsklass. Bolaget är baserat i Stockholm, Sverige och São Paulo, Brasilien. För mer information, se www.cosafe.se

Cosafe Technology
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm
Sverige