Gå direkt till innehåll
Källa: Campus Konradsberg, Jonny Salviander
Källa: Campus Konradsberg, Jonny Salviander

Pressmeddelande -

CoSafe Skolsäkerhet når milstolpe 50 000 elever

Hösten 2020 startade CoSafes fullskaliga utrullning av koncept Skolsäkerhet i hela Sverige. Nu når bolaget milstolpen 50 000 elever.

CoSafes moderna och kostnadseffektiva digitala kommunikations- och säkerhetsplattform har mottagits väl på marknaden. Satsningen på koncept Skolsäkerhet har blivit en succé och idag används CoSafe av kommunala och privata huvudmän vars skolor representerar över 50 000 elever runt om i Sverige.

Framgångsfaktorn har varit att erbjuda en kraftfull och funktionell plattform som samtidigt är väldigt enkel att införa och använda. En av många skolkunder i Stockholm är Campus Konradsberg där Jonny Salviander är Administrativ chef.

- CoSafe erbjuder en enorm trygghet till alla medarbetare. Jag ansvarar för samordning av gemensam säkerhet på fem skolor & två förskolor som ligger utspridda på ett större område. Att kunna kommunicera snabbt kring olika akuta händelser är enormt värdefullt och trygghetsskapande. Vid akuta händelser kan alla både larma & varna de andra enheterna. Till exempel använder vi CoSafe vid försvunnen elev. Mindre än 15 sekunder tar det för informationen med beskrivning och bild att nå ut till alla "sökare". Rektor kan samtidigt snabbt kontakta både polis och vårdnadshavare. Det är enormt enkelt att använda CoSafe och uppskattat bland både skolledningar och medarbetare, säger Jonny Salviander.

Med CoSafe har de föråldrade och dyra larmknapparna ersatts och flyttat in i varje medarbetares mobiltelefon eller dator. Nu kan rätt information snabbt nå rätt person vid rätt tillfälle. Med appen i sin telefon behåller man även trygghetskänslan utanför skolområdet på t.ex. skolutflykter eller på vägen till och från arbetsplatsen.

Funktionen för inrymningslarm har många skolor efterfrågat mot bakgrund av de allvarliga incidenter som skett på skolor i Sverige senaste åren.

- Vid händelse av allvarlig incident med våldsam obehörig besökare kan skolorna med inrymningsfunktionen snabbt få elever och lärare att stänga in sig i säkerhet snarare än utrymma lokalerna. Det är ett viktigt verktyg som skolorna saknat med tidigare konventionella säkerhetslösningar, säger bolagets VD Alexis Nicou.

Den nya tjänsten CoSafe Warning System har också uppskattats av skolorna. Programmet installeras i datorn och aktiveras vid larm där hela datorskärmen täcks av en tydlig notis som säkerställer att inget larm missas t.ex. när mobilen är undanstoppad och avstängd i väskan.

 - Vi jobbar ju väldigt nära våra kunder och är lyhörda för deras utmaningar. Under våren 2021 kommer vi lansera flera nya lösningar på kundernas problem t.ex. möjlighet att kontakta föräldrar och elever via en separat app utan GDPR problematik. Vi har även inlett ett samarbete med en av Sveriges största larmcentraler för larmkoppling direkt från CoSafe, berättar Alexis Nicou.

Kort om CoSafe:
Bland funktionerna finns in- och utrymning, incidentlarm, inkallning, krypterad tvåvägskommunikation, “Jag är OK”, personlarm, interaktiva checklistor, dynamiska grupper för enkel kommunikation inom skolan och till huvudmannens krisledning. All information lagras på servrar i Sverige med redundans och uppfyller alla krav på GDPR. 

CoSafe Warning System kan enkelt laddas ned i Appstore, Google Play eller Microsoft Store under förutsättning att man har en giltig användarlicens. Med CWS installerat på din dator missar du inga viktiga larm.

För mer information eller boka en demo, se www.cosafe.se/app-skolsakerhet

Ämnen

Kategorier


Om CoSafe Technology

CoSafe har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta, krypterade och prisbelönta kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och viktig information måste skickas ut till många personer på en gång skapar CoSafes plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.


Om applikationen CoSafe - Larm, incident- och krishantering samt smart kommunikation

Den kundefterfrågade applikationen används idag av flera företag, kommuner, skolor och organisationer och har på kort tid fått stor uppmärksamhet. Plattformen hjälper verksamheter att uppfylla arbetsmiljökrav, samla och strukturera sin incident- och krishantering samt effektivisera sin kommunikation, inkallning, in- och utlarmning etc.

www.cosafe.se

Presskontakt

Alexis Nicou

Alexis Nicou

Presskontakt VD 070 795 6161

Relaterat innehåll

Cosafe - digital säkerhetsplattform för att larma, hantera och förebygga incidenter

CoSafe har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta, krypterade och prisbelönta kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och viktig information måste skickas ut till många personer på en gång skapar CoSafes plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.

Cosafe Technology
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm
Sverige