Pressmeddelande -

Sömnen är betydelsefull för din vikt

En person räknas som överviktig när BMI är över 25. Då anses graden av extra fett i kroppen vara skadligt. Är BMI över 3O klassas det som fetma.

– Generellt sett påverkas riskerna för en mängd sjukdomar av övervikt och fetma. Högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och ledproblem hör till de sjukdomar som ökar mest vid övervikt och fetma. Många av sjukdomarna som man får vid fetma kommer långsamt och utan att man har några symtom. Man bör därför kontrollera blodtryck, blodfetter och blodsocker minst en gång per år om man lider av fetma, säger professor Claude Marcus.

Minskar energiförbrukningen

Får man lite sömn minskar energiförbrukningen och samtidigt ökar lagringen av näring vilket kan leder till en viktuppgång. Dessutom ökar hungerkänslorna och gör att man lättare går upp i vikt.

– Samtidigt påverkar övervikt risken för sömnstörningar i form av orolig sömn, säger Claude Marcus.

Dessutom ökar snarkningar om man lider av fetma och övervikt. Det innebär inte att viktnedgång är en garanti för att snarkningarna upphör – men chansen är god.

Hjärt- och kärlsjukdomar

I studier har man även sett ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och andningsuppehåll i sömnen hos personer med fetma.

– Fetma leder till en kraftigt ökad risk för sömnapné och riskerna ökar med graden av fetma. Detta är ett allvarligt tillstånd som är viktigt att man söker hjälp för, säger Claude Marcus.

Sömnproblem ökar även riskerna för samma sjukdomar som fetma leder till, dvs. högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Sömnstörningar riskerar därmed att förvärra dessa sjukdomar.

Viktnedgång med tyngdtäcke

Använder man ett tyngdtäcke får man en bättre sömn och kan vakna utvilad på morgonen. Därmed undviker man dagtröttheten vilket i sin tur ökar möjligheterna gör att man kan lyckas med sin viktnedgång.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om CURA of Sweden

CURA of Sweden är ett svenskt företag som grundades år 2017, och som jobbar med högkvalitativa sovrumsprodukter med funktion och sömnfördelar i centrum. Med över 500.000 sålda tyngdtäcken, ett växande sortiment och ett stort distributionsnät arbetar CURA of Sweden för sin långsiktiga vision att hjälpa så många människor som möjligt till bättre sömnhälsa. 

Kontakter

Poul Heie

Presskontakt Presskommunikatör +46 (0) 73 509 50 00

Relaterat innehåll