Pressmeddelande -

Nordens ledande sömnexperter

Betydelsen av god sömn har länge negligerats i dagens ”dygnet- runt-samhälle”. Men på senare tid har spridningen av sömnforskningens upptäckter fått ökad uppmärksamhet i media, vilket leder till att samhället börjar vakna upp till insikten om att sömn är basen för en god och varaktig hälsa. Allt fler bryr sig om sömnen, och allt fler söker sig till olika sätt att förbättra den.

Helt i enlighet med vår tids marginaliserande syn på sömnens betydelse har marknaden för sovrumsprodukter fokuserats mer på prislappar än sömnfördelar. Det har gjorts få framsteg när det kommer till att introducera nya, innovativa och sömnförbättrande produkter.

CURA of Sweden strävar efter att möta det växande behovet av sömnhjälpmedel genom att utveckla högkvalitativa, innovativa och funktionella sovrumsprodukter som erbjuder beprövade sömnfördelar. Med nyfikenhet och kunskap strävar vi alltid efter att hitta de bästa och effektivaste lösningarna som förbättrar sömnen – för att sömn är hälsa.

CURA:s expertpanel

Som ett led i CURA of Swedens ambition att förbättra folkhälsan har man bildat en expertpanel med en rad ledande sömnexperter.


“Att förbättra sin sömnkvalitet är eftersträvansvärt för att bibehålla god mental och fysisk hälsa.”

TORBJÖRN ÅKERSTEDT

Professor och sömnforskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet


“Tyngdtäcket kan förbättra sömnhälsan och lindra rastlöshet”

MARKKU PARTINEN

Professor i neurologi och Finlands ledande sömnexpert


”Det finns flera negativa hälsokonsekvenser av för lite sömn”

POUL JENNUM

Professor i neurofysiologi, chef för Dansk Center för sömnsjukdomar och Danmarks ledande sömnexpert


”En god sömn är viktig för alla kroppens celler och organ.”

BJØRN BJORVATN

Professor i allmänmedicin, chef för Nationellt kompentens center för sömnsjukdomar och Norges ledande sömnexpert


“Oxytocin frisätts vid aktivering av olika känselnerver i huden och dämpar oro, stress och smärta.”

KERSTIN UVNÄS MOBERG

Professor med inriktning på må bra-hormoner och en av världens främsta forskare på oxytocin


“Sömnproblem ökar risken för högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar.”

CLAUDE MARCUS

Professor och en av Sveriges ledande experter på fetma


”Tyngdtäcken kan vara ett alternativ till sömnmedicin.”

STÅLE PALLESEN

Professor i psykosocial vetenskap och sömnforskare


“Tyngdtäcken minskar insomningstiden.”

KERSTIN MALMBERG

Överläkare på neuropsykiatriska enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus


”Alla har ibland svårt att sova.”

HARALD HRUBOS-STRØM

Läkare och sömnforskare


“Tyngdtäcken kan stimulera receptorerna i huden på liknande sätt som beröring, vilket ger bättre sömn.”

BERIT SEIGER CRONFALK

Leg. Sjuksköterska, Docent och Lektor med forskning inom beröring som specialitet


“Sömn är avgörande för barnens hälsa. Allt för många får inte tillräckligt med djupsömn.”

SOPHIE EKMAN

Skolöverläkare och hedersdoktor vid Karolinska Institutet


“När vi är trötta är det så mycket svårare att hitta lusten.”

MARGIT LEIST HAGSTRÖM

Leg. barnmorska, auktoriserad sexualrådgivare (NACS) och KBT-terapeut

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om CURA of Sweden

CURA of Sweden är ett svenskt företag som grundades år 2017, och som jobbar med högkvalitativa sovrumsprodukter med funktion och sömnfördelar i centrum. Med över 500.000 sålda tyngdtäcken, ett växande sortiment och ett stort distributionsnät arbetar CURA of Sweden för sin långsiktiga vision att hjälpa så många människor som möjligt till bättre sömnhälsa. 

Kontakter

Poul Heie

Presskontakt Presskommunikatör +46 (0) 73 509 50 00

Relaterat innehåll