Gå direkt till innehåll

Kategorier: inkubatorn

Startupbolagen CRDBAG, Tini Garments och Develog tilldelas finansering om 300 000 kronor vardera från Tregion Startup Invest.

Tre bolag får finansiering när Tregion Startup Invest gör sina första investeringar

Ängelinvesteringsbolaget Tregion Startup Invest matchar privata investerare med de mest lovande affärsidéerna i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Bakom initiativet Tregion Startup Invest står BizMaker, Dalarna Science Park och Movexum vars syfte är att främja tillväxten i regionerna. De första investeringarna har gjorts i startupsen Tini Garments, CRDBAG och Develog tilldelas finansering.

Ett levande näringsliv blir en levande region, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park.

Tillväxtverket och Region Dalarna satsar stort på det regionala näringslivet

Dalarna Science Park tilldelades på torsdagen närmare fem miljoner kronor av Tillväxtverket och Region Dalarna. Pengarna ska användas till att vidareutveckla Dalarnas näringsliv med målet att företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom ökad innovationsförmåga. Samtidigt presenterar Dalarna Science Park färska siffror från vårens Innovationspanel som bekräftar Dalarnas starka entreprenörsanda. 6

Linnea Falinger, Casamansea; Karin och Sara Ström, Terrible Twins, Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park, Marie Ericson, Enterprise Europe Network, Victoria Ställber, affärsutveckling/inkubatorn Dalarna Science Park

Kvinnliga företagare bygger företag med hållbarhet i fokus

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande, kvinnors entreprenörskap ligger lågt i förhållande till andra jämförbara länder. En färsk rapport som tagits fram av Enterprise Europe Network, Almi och Företagarna på uppdrag från Tillväxtverket. (2021, Kvinnors företagande) visar på att kvinnors företagande ofta har ett annat syfte än

Intiativtagare och finansiärer till DalaCaptial AB; Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Angelica Ekholm, ordförande DalaCaptial, Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag, Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna

DalaCapital introduceras - Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede. Genom det nystartade bolaget DalaCapital AB, kan företag söka såddkapital, mellan 100 000- 500 000 kronor. Initiativtagare till DalaCapital är Dalarna Science Park samt finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag, Region Dalarna som tillför 18 MSEK för att gynna nyföretagandet i Dalarna

*Baseras på en enkät besvarad av 450 startups i forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under April 2020.

DEBATTARTIKEL: RÄDDA JOBB, PATENT OCH INNOVATIONER FÖR FRAMTIDEN!

DEBATTARTIKEL
RÄDDA JOBB, PATENT OCH INNOVATIONER FÖR FRAMTIDEN!
Sedan lång tid tillbaka har Dalarna drivit fram innovationer och entreprenörer. Mycket bra har skett och vi är stolta över vad näringsliv och politiker har åstadkommit, men nu är läget akut. Nu hotas många innovationsföretag av konkurs eller riskerar att säljas till utländska investerare. Nu behövs riktade åtgärder för att rädd

Visa mer

Hela Dalarnas innovationsarena

Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park
S-78170 Forskargatan 3, Borlänge
Sverige