Gå direkt till innehåll
Framdörrarna öppnas.
Framdörrarna öppnas.

Pressmeddelande -

Borttagna restriktioner i kollektivtrafiken i Dalarna

Den 29 september tar Folkhälsomyndigheten bort alla de restriktioner som gäller för kollektivtrafiken. Det innebär att alla rekommendationer om att hålla avstånd och undvika trängsel tas bort. I samband med detta upphäver Arbetsmiljöverket också förbudet mot öppna framdörrar vilket innebär att framdörrarna återigen kan öppnas för resenärerna. Dessutom upphävs kravet på att de två främre stolsraderna närmast busschauffören ska lämnas tomma.

- Det är på tiden att Arbetsmiljöverket nu tagit ställning i frågan. Jag ser framemot att Dalatrafik inom kort kan öppna bussarnas framdörrar för våra passagerare, säger Christer Carlsson (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Öppnandet av framdörrarna sker så snart entreprenörerna som kör trafiken fått beskedet från Arbetsmiljöverket. Det finns 40 olika beslut om förbud mot öppna framdörrar på bussar i kollektivtrafiken. Arbetsmiljöverket fattar alltid beslut i varje enskilt ärende och utgår från situationen på varje arbetsplats.

- Det är våra entreprenörer som har arbetsgivaransvaret för bussförarna. Vi samtalar därför med entreprenörerna om exakt hur och när förändringen ska ske, tillägger Christer Carlsson.

När restriktionerna tagits bort och framdörrarna öppnats så återgår kollektivtrafiken äntligen till det läge som var innan pandemin.

- Dalatrafik välkomnar alla tidigare och nya kunder ombord igen. Samtidigt som vi tackar alla de som rest med oss under pandemin för att de hjälpt oss att hålla restriktionerna, säger Christer Carlsson

Ämnen

Taggar

Regioner


Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en kollektivtrafikförvaltning i Region Dalarna. Vi ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer trafikutbudet i samråd med länets kommuner.

Vi ska möjliggöra en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik genom att erbjuda våra kunder enkla, trygga, säkra och prisvärda resor. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Presskontakt

Tony Sjödin

Tony Sjödin

Presskontakt Förvaltningschef Allmänna och övergripande frågor 010-248 10 35
Christer Carlsson

Christer Carlsson

Presskontakt Ordförande Kollektivtrafiknämnden Allmänna och övergripande frågor 070-267 54 52

Välkommen till Dalatrafik!

Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en kollektivtrafikförvaltning i Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift och administration av trafiken. Vi handlägger också myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Vi ska utveckla Dalarnas kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän. Vi ska förstå, underlätta och förbättra vardagen för människorna i Dalarna och aktivt verka för en bättre miljö. Vårt arbete utgår från kundens perspektiv.

Dalatrafik
Mästargatan 6A
781 71 Borlänge