Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Specialiserad palliativ vård innebär att lindra svåra symtom när patienten har en sjukdom som inte går att bota. Vi behandlar behandlar symtom som smärta, oro/ångest, nedsatt aptit, illamående, andningsbesvär och fatigue.

För att kunna hjälpa patienten behöver vi veta vilka symtom som besvärar. Genom samtal, våra sinnen och självskattningsskalor tar vi reda på det. För att lindra används omvårdnadsåtgärder, läkemedel och medicinskteknisk utrustning, t ex läkemedelspumpar. Vi använder infusionspumpar - en kassett med läkemedel (t ex smärtlindring, rogivande) kopplas till en pump. Patienten får då läkemedlet kontinuerligt och vi kan snabbt ge extrados genom att trycka på en knapp. Vi använder också sprutpumpar som blandar olika läkemedel och kan lindra fler symtom samtidigt.

Taktil massage är en omvårdnadsåtgärd för olika symtom som oro/ångest, smärta och sömnproblem. Dessa symtom kan även lindras med närvaro av trygg och lugn person. Den möjligheten finns hos oss. 

Till patienter med minskad aptit serverar vi små portioner mat på mindre tallrikar av vårt eget porslin. Mattider anpassas också för varje patient. Här sprids doften av hembakat då det nästan bakas dagligen. Vi har även chips och glass för att få igång aptiten. 

Patienter med svåra symtom har ibland önskan att få sova sista tiden i livet. Vi kan då hjälpa med så kallad palliativ sedering som gör att patienten ska slippa plågsamma symtom. Innan beslut tas om palliativ sedering pratar läkaren flera gånger med patient och närstående och man har uttömt alla andra symtomlindrande behandlingar. 

#specialiseradpalliativvård #hembakat #falulasarett #symtomlindring #taktilmassage #palliativavårdavdelningenfalulasarett #livskvalitet #palliativsedering

Specialiserad palliativ vård innebär att lindra svåra symtom när patienten har en sjukdom som inte går att bota. Vi behandlar behandlar symtom som smärta, oro/ångest, nedsatt aptit, illamående, andningsbesvär och fatigue. För att kunna hjälpa patienten behöver vi veta vilka symtom som besvärar. Genom samtal, våra sinnen och självskattningsskalor tar vi reda på det. För att lindra används omvårdnadsåtgärder, läkemedel och medicinskteknisk utrustning, t ex läkemedelspumpar. Vi använder infusionspumpar - en kassett med läkemedel (t ex smärtlindring, rogivande) kopplas till en pump. Patienten får då läkemedlet kontinuerligt och vi kan snabbt ge extrados genom att trycka på en knapp. Vi använder också sprutpumpar som blandar olika läkemedel och kan lindra fler symtom samtidigt. Taktil massage är en omvårdnadsåtgärd för olika symtom som oro/ångest, smärta och sömnproblem. Dessa symtom kan även lindras med närvaro av trygg och lugn person. Den möjligheten finns hos oss. Till patienter med minskad aptit serverar vi små portioner mat på mindre tallrikar av vårt eget porslin. Mattider anpassas också för varje patient. Här sprids doften av hembakat då det nästan bakas dagligen. Vi har även chips och glass för att få igång aptiten. Patienter med svåra symtom har ibland önskan att få sova sista tiden i livet. Vi kan då hjälpa med så kallad palliativ sedering som gör att patienten ska slippa plågsamma symtom. Innan beslut tas om palliativ sedering pratar läkaren flera gånger med patient och närstående och man har uttömt alla andra symtomlindrande behandlingar. #specialiseradpalliativvård #hembakat #falulasarett #symtomlindring #taktilmassage #palliativavårdavdelningenfalulasarett #livskvalitet #palliativsedering

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige