Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning på Dalatrafiks bussar

Pressmeddelande -

Kameraövervakning på Dalatrafiks bussar

Efter en lång rättsprocess står det nu klart att Dalatrafik får tillstånd för kameraövervakningen ombord på länets bussar.

Den senaste domen som kom i november 2018 gav Dalatrafik rätt att ha kameraövervakning ombord på bussarna. Datainspektionen överklagade då detta beslut. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att prövningstillstånd ej ges vilket innebär att tidigare avgöranden vinner laga kraft. Detta beslut kan inte överklagas eftersom det nu avgjorts i sista instans.

Det är nu skönt att vi efter dryga 3 år av rättsprocesser kan konstatera att vi har rätt att montera in kameror med inspelningsmöjlighet i bussarna säger Bengt Benjaminsson. Det är en viktig åtgärd för att skapa en trygg miljö för våra förare och resenärer. Det är dock tråkigt att en sådan relativt okontroversiell sak ska behöva motarbetas av olika myndigheter. Min uppfattning är att den allmänna opinionen är att den som inte har något att dölja inte räds kameraövervakning. Vi tror också att kameraövervakningen kommer att ha en förebyggande och lugnande effekt, som sannolikt också kan förhindra att vissa situationer uppstår avslutar Bengt.

Ulf Berg, ordförande i Kollektivtrafiknämnden, är också positiv till beslutet. Jag anser att kameror på bussarna är en självklarhet, liksom på vissa andra platser i vårt samhälle, för att skapa en trygg miljö. Jag välkomnar att vi äntligen fått detta definitiva besked.

Ämnen

Regioner


Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Vi ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer trafikutbudet i samråd med länets kommuner och landsting.

Vi ska möjliggöra en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik genom att erbjuda våra kunder enkla, trygga, säkra och prisvärda resor. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Presskontakt

Christer Carlsson

Christer Carlsson

Presskontakt Ordförande Kollektivtrafiknämnden Allmänna och övergripande frågor 070-267 54 52

Välkommen till Dalatrafik!

Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en kollektivtrafikförvaltning i Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift och administration av trafiken. Vi handlägger också myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Vi ska utveckla Dalarnas kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän. Vi ska förstå, underlätta och förbättra vardagen för människorna i Dalarna och aktivt verka för en bättre miljö. Vårt arbete utgår från kundens perspektiv.

Dalatrafik
Mästargatan 6A
781 71 Borlänge