Gå direkt till innehåll
Nytt färdtjänstreglemente den 1 januari 2020

Pressmeddelande -

Nytt färdtjänstreglemente den 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 träder ett nytt färdtjänstreglemente i kraft. Region Dalarnas färdtjänstenhet vill göra ett förtydligande i anslutning till detta.

De personer som har fått sitt gynnande beslut om färdtjänst före 2020-01-01 kommer att behålla dessa beslut så länge deras färdtjänsttillstånd gäller. Detta kan exempelvis gälla sådant som beviljad rätt att resa 3 mil utanför länsgränsen, vilket tas bort i det nya färdtjänstreglementet.

För ansökningar inkomna från och med 1 januari 2020 kommer det nya färdtjänstreglementet att tillämpas vid alla nya beslut.

De som har frågor och funderingar om detta kan kontakta:
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefonnummer: 0243-31 81 60
Telefontider: Helgfri måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Vi ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer trafikutbudet i samråd med länets kommuner och landsting.

Vi ska möjliggöra en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik genom att erbjuda våra kunder enkla, trygga, säkra och prisvärda resor. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Presskontakt

Tomas Nordholm

Marknadschef 070-373 06 25

Välkommen till Dalatrafik!

Dalatrafik har samordningsansvar för all kollektivtrafik i Dalarna. Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en kollektivtrafikförvaltning i Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift och administration av trafiken. Vi handlägger också myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Vi ska utveckla Dalarnas kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän. Vi ska förstå, underlätta och förbättra vardagen för människorna i Dalarna och aktivt verka för en bättre miljö. Vårt arbete utgår från kundens perspektiv.

Dalatrafik
Mästargatan 6A
781 71 Borlänge