Gå direkt till innehåll
Ytterligare ett DB Schenker-åkeri ansluter sig till Fair Transport

Pressmeddelande -

Ytterligare ett DB Schenker-åkeri ansluter sig till Fair Transport

DB Schenker har certifierat sig inom Fair Transport, vilket går helt i linje med bolagets strategiska arbete.
Det känns helt rätt att certifiera oss och synliggöra vårt arbete inom klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande, säger Viktor Strömblad, Head of Land på DB Schenker.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Certifieringen säkerställer att transporterna utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför.

DB Schenker välkomnar samarbetsåkerier att ansluta sig
– Vi ser positivt på att våra åkerier ansluter sig till Fair Transport, redan nu är 32 av våra samarbetsåkerier certifierade, berättar Viktor Strömblad.
Senast att ansluta sig är DB Schenkers eget åkeri – Schenker Åkeri.
– Omställningen är viktig för framtiden och det är bra att det finns en gemensam plattform där alla åkerier redovisas på samma sätt. Det ger också transportköpare en möjlighet att överblicka åkerierna som finns på marknaden, säger Tomas Johansson, vd för Schenker Åkeri.

Granskade av oberoende tredjepartsgranskning
Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.

– Detta är något vi välkomnar eftersom vi gör detta på riktigt och det är viktigt för branschens trovärdighet att hållbarhetsinsatser kan granskas och valideras. Som en av branschens ledande aktörer har vi ett stort ansvar att bidra positivt i arbetet med omställning till fossilfria transporter men även för att säkerställa trafiksäkerhet och god social standard för våra medarbetare och vi har en strategisk plan för vårt arbete med dessa frågor, säger Viktor Strömblad.

Omställningen är avgörande för framtiden
Hållbarhetsarbetet är viktigt för DB Schenker och de har successivt börjat omställningen med en övergång till eldrivna fordon inom paketbilssegmentet. Utvecklingen av de längre transporterna är också på gång, men de tar lite längre tid.
– Jag känner mig säker på att eldriften är här för att stanna. Ta Gotland till exempel, där har vi gått över till koldioxidneutral och nästan enbart eldriven distribution. Det är så vi måste arbeta för att nå våra klimatmål, säger Tomas Johansson.
– Om tio år räknar vi med att 95 procent av åkeriets fordonsflotta är elfordon, fortsätter Tomas.

Om Schenker Åkeri
Schenker Åkeri ser kollektivavtal, trafiksäkerhet, arbetsmiljöpolicys och arbete med jämställdhetsfrågor som en självklarhet. Idag är 11 procent av deras medarbetare kvinnor, vilket de aktivt arbetar för att det ska öka.

Ämnen

Kategorier


DB Schenker är en av världens ledande logistikleverantörer med cirka 76 100 medarbetare på 1 850 platser i över 130 länder. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker i Sverige har cirka 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser. DB Schenker har som mål att vara koldioxidneutralt år 2040.

För mer information gå in på dbschenker.se

Kontakter

Mikaela Nordin

Mikaela Nordin

Presskontakt Presskontakt 0721470555

Hanna Lindgren

Presskontakt Head of MarCom +46 72 2148221

Om DB Schenker

DB Schenker är världens ledande logistikleverantör med cirka 76 100 medarbetare i över 130 länder. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker i Sverige har cirka 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser. DB Schenker vill se en hållbar logistikbransch och investerar kontinuerligt i innovativa transportlösningar, förnybara energikällor och produkter med låga utsläpp.

DB Schenker

Mölndalsvägen 83
41297 Göteborg
Sverige