Media no image
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Släkten och nya skatter oroar familjeägda företag

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 14:06 CEST

Nästa generations ledare i europeiska familjeägda företag oroar sig mer om hur man lyckas samverka inom släkten samt hur generationsskiftet påverkas skattemässigt än hur marknaden i stort utvecklar sig. Det visar rapporten Family Business NextGen Survey 2017 från Deloitte.

– I Sverige kompliceras bilden just nu ytterligare av osäkerhet kring diskussionerna om hur nya skatter kan påverka generationsskifte och uttag av kapital, säger Richard Peters, partner på Deloitte.

Affärsklimatet och nya digitala tekniker förändrar snabbt villkoren även för familjeföretagen som traditionellt har långa investeringshorisonter. Samtidigt kan de snabbt driva igenom beslut utan att behöva tänka på kortsiktig återbäring. Här sätts de nya ledarna på prov på andra sätt än sina företrädare.

Enligt rapporten Family Business NextGen Survey visar kommande ledare av familjeägda företag att de har en tydlig bild av hur deras branscher utvecklas. Men vid sidan om skatter och utmaningar kring ledarskapsstrukturerna i släkten oroar man sig även över företagens kompetensförsörjning framöver.

– Var fjärde kommande företagsledare tror att deras företag kommer att förlora marknadsandelar och nästan hälften av tillfrågade förutser större problem för verksamheterna under de kommande två åren. Det visar hur viktigt det är att lyssna på framtidens ledare, säger Richard Peters.

För mer information och rapporten Family Business NextGen Survey 2017 i sin helhet, vänligen se bifogad länk. Ytterligare kommentarer genom Richard Peters, partner på Deloitte, 0752 46 30 86.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nästa generations ledare i europeiska familjeägda företag oroar sig mer om hur man lyckas samverka inom släkten samt hur generationsskiftet påverkas skattemässigt än hur marknaden i stort utvecklar sig. Det visar rapporten Family Business NextGen Survey 2017 från Deloitte.

Läs vidare »
Ue1gtqvkmgqhlkm2c9hu

Deloitte utmärkt på Transfer Pricing

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 12:12 CEST

​Deloitte har utsetts till Transfer Pricing Firm of the Year, av tidskriften International Tax Review. Elvira Allvin och Frida Haglund, partner på Deloitte tog emot utmärkelsen under en ceremoni i London.

Tpmlw6tzri9rslmkmdy0
Iodh9kbt1kxli7o4zfph

Deloitte om Europas storbolag: Ny framtidstro trots skuggan av Brexit –men Storbritanniens bolag tappar luft

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 14:34 CEST

Europas ekonomiska återhämtning är i sikte bland de stora företagens finansdirektörer i 19 länder. Storbritannien går emot strömmen samtidigt som spridningseffekterna av Brexit anses vara en realitet. Var tredje finansdirektör ser tydliga risker med att fler länder överväger att lämna EU framöver. Det framgår av den femte halvårsvisa rapporten European CFO Survey från Deloitte.

Liraxzrzoukmyyztn7co
Iodh9kbt1kxli7o4zfph Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​CFO Survey: Företagen ser tecken på lättnad och tillväxtmöjligheter

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:00 CEST

Undersökningen visar en markant ökning i optimism bland Sveriges finanschefer. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism.

Media no image
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Deloitte lämnar uppdraget som revisor i Allra i förtid

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 20:30 CET

Revisionen för Allra Sverige koncernen för 2016 har pågått i Sverige, Luxemburg och Dubai. Under det arbetet har det framkommit omständigheter som gör att misstanke om brott föreligger.

Därför har idag den 16 mars en anmälan från Deloitte lämnats in till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. Som en konsekvens avsäger sig Deloitte revisionsuppdraget.

Deloitte har under perioden fullgjort sin rapporteringsplikt till Finansinspektionen.

Övrig information och kommentarer i ärendet hänvisas till Bolagsverket och Finansinspektionen.

Presskontakt Christer Ahlgren på 0708 142320 och chahlgren@deloitte.se

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Revisionen för Allra Sverige koncernen för 2016 har pågått i Sverige, Luxemburg och Dubai. Under det arbetet har det framkommit omständigheter som gör att misstanke om brott föreligger.

Läs vidare »
Mg9trfhsubpmxxpr8gav
Dipsqps2spgzht7pjdh1

​Genombrott för maskininlärning utan internet

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 10:46 CET

En ny form av självlärande teknologi som inte kräver uppkoppling till internet börjar nu slå igenom. Fler än 300 miljoner smartphones får den nya förmågan till maskininlärning vilket motsvarar en femtedel av samtliga beräknade sålda enheter under 2017.

Fk6yyni5klsql7bikamf

​Gruvindustrin tar nya tag när råvarupriserna stiger

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 11:06 CET

Gruvindustrin visar en försiktig optimism tack vare ökade råvarupriser. Branschen har flera tuffa år bakom sig och står nu inför avgörande affärsmässiga vägskäl. Miljömässig hållbarhet, IT-säkerhet och positionering på marknaden är avgörande frågor för bolagen, enligt årets upplaga av rapporten Tracking the trends från Deloitte.

Gpdfkcd09fpogj2flxnu
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Företagsledare: Artificiell intelligens innebär inte färre jobb

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 07:00 CET

I en ny global rapport från Deloitte uppger 40 procent av företagsledarna att de har eller håller på att implementera kognitiv teknologi eller artificiell intelligens i sin arbetsstyrka. Nästan lika många genomför pilotprojekt. Men ökad automatisering kommer inte att minska antalet jobbtillfällen, anser hela 80 procent av de tillfrågade.

Media no image

Millennials som nya ledare vill fortsätta göra skillnad

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 10:53 CET

När många företag möter hård konkurrens om nya medarbetare gäller det att leva upp till sin roll i samhället och inte motarbeta de yngre när de väl börjar få inflytande i organisationen. Det visar Deloittes årliga rapport Millennial Survey där 7 700 yrkesarbetande Millennials med akademisk bakgrund från 29 länder har tillfrågats.

Begreppen Millennials eller Generation Y brukar användas för att beskriva personer som är födda under mitten av 1980-talet. De har haft tillgång till mobiltelefoni, persondatorer, internet och varit aktiva i sociala medier under hela uppväxten.

– Vi märker nu förändringar i företagen när dessa grupper tar plats i olika ledningsgrupper. Snart utgör de den största gruppen på arbetsmarknaderna. I USA är man redan där, säger Victor Kotnik, partner och ansvarig för Consulting på Deloitte.

Millennials visar fortfarande mindre lojalitet mot sin arbetsgivare än äldre generationer, men i lägre utsträckning än för ett år sedan. Som en följd av stora politiska och sociala händelser, uppger respondenterna nu att de är mindre benägna att lämna tryggheten i sina jobb.

De nordiska respondenterna, till skillnad mot det globala genomsnittet, är inte särskilt oroliga för att automatisering ska ta deras jobb. De ser snarare möjligheter kopplade till värdeskapande aktiviteter, kreativ utveckling eller nya kunskaper.

De är också mer intresserade av samhällsfrågor och etiska överväganden. Millennials ser generellt att företagen beter sig ansvarsfullt men ändå inte utnyttjar potentialen i sin position.

– Både företag, länder och organisationer som FN och EU bör göra mer åt de stora samhällsproblemen enligt respondenterna. De företag som har ett engagemang i omvärldsfrågor, kan koppla detta till kärnverksamheten och som lyckas kommunicera detta med medarbetare och omvärld blir vinnare med mer lojala medarbetare, säger Victor Kotnik.

Läs mer samt ladda ned den globala och svenska rapporten

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

När många företag möter hård konkurrens om nya medarbetare gäller det att leva upp till sin roll i samhället och inte motverka de yngre när de väl börjar få inflytande i organisationen. Det visar Deloittes årliga rapport Millennial Survey där 7 700 yrkesarbetande Millennials med akademisk bakgrund från 29 länder har tillfrågats.

Läs vidare »
Q9aahavdwsmapwzah0r5

​Nordisk fintech drar till sig mest riskkapital

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 14:49 CET

Framgångar för nordiska företag som erbjuder tekniska och internetbaserade lösningar för finansiella marknader lockar till sig fler investeringar än någon annan marknad för nystartade företag. Sverige ligger i täten men övriga nordiska länder utvecklas nu snabbt.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • chahlgren@deloitte.se
  • 0708-14 23 20

Om Deloitte

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Adress