Media no image

Svensk konkurrenskraft bäst i Norden - World Economic Forums ranking

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 14:27 CEST

World Economic Forum presenterar årligen en ranking av länders konkurrenskraft tillsammans med analyser av de faktorer som driver utvecklingen. The Global Competitiveness Report är baserad på officiell statistik, aktuella rapporter samt bedömningar från företagsledare världen över. I Sverige genomförs undersökningen i samverkan med International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET) och revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Liksom förra året toppas listan av Schweiz, som i år följs av USA, Singapore och Nederländerna. Därefter kommer Tyskland, Hong Kong, Sverige, Storbritannien, Japan och Finland. De nordiska länderna ligger alla högt upp i rankingen medan Syd- och Östeuropa fortsatt placerar sig längre ned på listan.

– Även om Sverige tappat en position i rankingen och inte uppvisar några större förbättringar i år så befäster vi vår position bland de sju bästa länderna i världen. Vår makroekonomiska utveckling är stark medan vi till exempel ser en tillbakagång i förtroendet för grundläggande institutioner. Det är vår fortsatt starka ställning inom innovation, sofistikerade affärsnätverk och förmåga att anamma ny teknik som främst motiverar vår höga ranking, säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte.

Rapporten analyserar faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

– Kompetens och arbetsmarknad är nyckelfrågor för Sverige. Många andra länder har lyckats bättre med att ställa om sina arbetsmarknader mot högre flexibilitet. Utbildningsväsendet och utformningen av våra skatter är andra faktorer som riskerar att på sikt minska viljan att arbeta och investera i Sverige, säger prof. Thomas Andersson, IUET.

Vad gäller den internationella utvecklingen lyfter rapporten fram de faror som följer av de ökade hoten mot en öppen världsekonomi, ökande inkomstklyftor samt beroendet av det finansiella systemet. Här noteras risker framöver för de amerikanska och brittiska ekonomierna, även om dessa ännu inte fått effekter för de här ländernas positioner. Till de länder som globalt sett gått framåt mest hör Israel och Iran, medan Kina och Indien, vilka tidigare år flyttat fram sina positioner, nu ligger tämligen stabilt på 27:e respektive 40:e plats.

Läs rapporten i sin helhet

För mer information; vänligen kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte på +46 75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se eller professor Thomas Andersson, IUET, på +46 733-83 50 63, eller thomas.andersson@iuet.se.


Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 35 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över. I år har 137 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten. Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten framhåller vikten av att långsiktigt fokusera på att stärka konkurrenskraft och produktivitet för att kunna förbättra villkoren för människor och miljö samt att ta ansvar för framtida generationer. Den ger även verktyg för beslutsfattare att driva på reformarbete i rätt riktning, med insikter från länder över hela världen.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2017 - 2018", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Sverige faller en position, till sjunde plats, i den globala rankingen av ländernas konkurrenskraft som publiceras av World Economic Forum (WEF) i The Global Competitiveness Report 2017-2018. De senaste årens uppåtgående trend har därmed stoppats upp. I Norden rankas Sverige dock främst och behåller sin position som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Läs vidare »
Axzzq2xqnudgcorchy7r

Deloitte Digital acquires creative agency Acne

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 09:00 CEST

Deloitte North West Europe today announces the acquisition of Acne, the award-winning European creative agency.

Siqggs9wdtslo3rgnufx
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Minusräntan liten betydelse för företagens riskvillighet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 15:37 CEST

Riksbankens minusränta skulle underlätta riskvilligt kapital till företagen. Men snarare har bankerna vänt sig till privata låntagare med bostadslån. Det är också andra faktorer som påverkar företagens tillgång till nytt kapital.

E1vtw8snfw0rmgvvqwtp
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Svenska samhället illa förberett på teknologiska omställningen

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 13:33 CEST

Satsningar på administrativa automatiseringsprocesser ökar nu rekordsnabbt. Målet är att få mer gjort till en mindre kostnad. Men myndigheter och tjänstesektorn har inte utnyttjat digitalsieringens möjligheter trots att många svenska företag ligger långt fram inom IT.

Novbe8vhiwl1kckpcp62
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Sveriges konkurrenskraft räddas av nytänkande inom etablerad industri

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 17:21 CEST

Sveriges konkurrenskraft har åter fått vind i seglen, enligt The Global Competitiveness Report 2016–2017 från World Economic Forum, WEF. Vi klättrar till plats 6 av 138 länder efter några års tillbakagång. Schweiz, Singapore och USA tar de tre första platserna.

Tpdooyz6pzxgptstkh8q
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Stärkt fokus på konsumenterna när FI kontrollerar bankerna

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 16:02 CEST

Skärpta regelverk har lett till större trygghet och utsortering av mindre seriösa aktörer. Men det har inneburit stora kostnader. Nu är läget att analysera resultaten och mer sätta nya regler i relation till kostnaderna.

Pyqvfhwjekmplmtayw6w
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Landstingens digitala sastningar kräver nya lagar och arbetssätt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 12:52 CEST

Svensk sjukvård och omsorg har stora problem på grund av landstingens mycket allvarliga resursbrister. Som ett försök att tänka nytt och förbättra vården och omsorgen startas olika former av digitala vårdalternativ.

Ei53wttr3f8c4xo9mpxc
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Byråkrater och föråldrade synsätt hindrar politikernas jobbskapande

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 17:01 CEST

Seminariet Politik och företagande - var finns långsiktigheten? arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Maud Olofsson, styrelseproffs, Maria Borelius, journalist och entreprenör, Johan Bygge, ordförande EQT Asien samt Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv. Moderator var Erik Wahlin på Affärsvärlden.

Adfcmue2mpn6a59gs4fu
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Nya sociala kontrakt ska motverka populism och nya handelshinder

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 15:15 CEST

Världen skulle vinna på hålla tillbaka särintressen och fortsätta utveckla marknader och samverkan globalt. Men Europas politiker behöver stärka de sociala kontrakten så att flertalet medborgare känner sig involverade och trygga. Det framgick på seminariet "Protektionism på framfart – hur påverkas Sverige och världen?" som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen

Media no image
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Släkten och nya skatter oroar familjeägda företag

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 14:06 CEST

Nästa generations ledare i europeiska familjeägda företag oroar sig mer om hur man lyckas samverka inom släkten samt hur generationsskiftet påverkas skattemässigt än hur marknaden i stort utvecklar sig. Det visar rapporten Family Business NextGen Survey 2017 från Deloitte.

– I Sverige kompliceras bilden just nu ytterligare av osäkerhet kring diskussionerna om hur nya skatter kan påverka generationsskifte och uttag av kapital, säger Richard Peters, partner på Deloitte.

Affärsklimatet och nya digitala tekniker förändrar snabbt villkoren även för familjeföretagen som traditionellt har långa investeringshorisonter. Samtidigt kan de snabbt driva igenom beslut utan att behöva tänka på kortsiktig återbäring. Här sätts de nya ledarna på prov på andra sätt än sina företrädare.

Enligt rapporten Family Business NextGen Survey visar kommande ledare av familjeägda företag att de har en tydlig bild av hur deras branscher utvecklas. Men vid sidan om skatter och utmaningar kring ledarskapsstrukturerna i släkten oroar man sig även över företagens kompetensförsörjning framöver.

– Var fjärde kommande företagsledare tror att deras företag kommer att förlora marknadsandelar och nästan hälften av tillfrågade förutser större problem för verksamheterna under de kommande två åren. Det visar hur viktigt det är att lyssna på framtidens ledare, säger Richard Peters.

För mer information och rapporten Family Business NextGen Survey 2017 i sin helhet, vänligen se bifogad länk. Ytterligare kommentarer genom Richard Peters, partner på Deloitte, 0752 46 30 86.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nästa generations ledare i europeiska familjeägda företag oroar sig mer om hur man lyckas samverka inom släkten samt hur generationsskiftet påverkas skattemässigt än hur marknaden i stort utvecklar sig. Det visar rapporten Family Business NextGen Survey 2017 från Deloitte.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • bwhyafgssdchyrahlgontqren@deloitgite.syee
  • 0708-14 23 20

Om Deloitte

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Adress