Pressmeddelande -

Marschen för Tillgänglighet uppvaktade Jens Orback

”Marschen för Tillgänglighet”, som representerar över 100 organisationer och företag, uppvaktade under torsdagen demokratiminister Jens Orback med anledning av det slutbetänkande som lämnades av diskrimineringskommittén i månadsskiftet februari/mars. I betänkandet återfinns bl a ett förslag om att ”bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering” något som Marschen för Tillgänglighet har krävt sedan den genomfördes första gången år 2003. Vid uppvaktningen lämnade "Marschen” en appell eller om man så vill, ett spontant remissvar, som underströk vikten av att det lagda förslaget också blir verklighet. Uppvaktningen var ett led i den manifestation för ett tillgängligt Sverige som på lördag, kl 14.00 startar den fjärde ”Marschen för tillgänglighet” ifrån Observatorielunden. Demonstrationen beräknas nå sitt slutmål Mynttorget i Gamla Stan ca kl 15.15. Bifogat finns ”Marschens” appell till demokratiministern. För ytterligare information kontakta Hans Filipsson koordinator Marschen för Tillgänglighet Tel: 018-510 999 Mobil: 0708-77 27 67

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Stockholm

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakter

Fredrik Canerstam

Presskontakt Pressekreterare Utåtriktad kommunikation och organisationsfrågor 070-306 80 37

Relaterade event