Mqnxilbywkgocm19fcrq

Mårten Nylén samarbetar med Diabetes Wellness

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 08:50 CEST

Mårten Nylén ger nyckeln till resultat Mårten Nylén är en av Sveriges mest välrenommerade tränare, hälsoutvecklare och föreläsare. På onsdag finns han på plats i Diabetes Wellness tält vid Blodomloppet i Stockholm.

Glqpeq01c65aqamuwsij

Mårten Nylén samarbetar med Diabetes Wellness

Nyheter   •   Jun 02, 2017 08:45 CEST

​Mårten Nylén ger nyckeln till resultat Mårten Nylén är en av Sveriges mest välrenommerade tränare, hälsoutvecklare och föreläsare. På onsdag finns han på plats i Diabetes Wellness tält vid Blodomloppet i Stockholm.

Kiiro6yv7bbmxwcoks0m

Att springa med diabetes- En film om att anta utmaningen

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 15:46 CEST

Diabetes Wellness Sverige presenterar en dokumentär om utmaningen att springa ett längre lopp med diabetes typ 1. Med syfte att uppmuntra till en hälsosam livsstil. Medverkande: Maria Johansson och Jacqui Dodd. Producent: Fanny Widinghoff. Klippning: Kristoffer Kronander.

Jbpzxzaz9igsdsyekenr

Hälsodagar i Rinkeby

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 12:24 CEST

Den 17-20 maj firas Hälsodagarna i Rinkeby och Diabetes Wellness Sverige kommer att vara på plats för att uppmärksamma diabetes.

T6z3jzbwznhngoho3ccz

Unik plattform för registerbaserad diabetesforskning

Nyheter   •   Apr 25, 2017 14:04 CEST

Vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, genomförs just nu - med stöd av Diabetes Wellness Sverige - ett mycket lyckat projekt, där man använder data från flera olika svenska register för att skapa en unik plattform för registerbaserad forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Wn81lxbtzly7b2uszjcl

Diabetes på Tisdag i Tensta

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 16:55 CEST

Inför eventet den 6 april, då Diabetes Wellness Sverige tillsammans med Storstockholms Diabetesförening, anordnar en diabetesmässa i Tensta, finns vi på plats den 4 april i Tensta centrum i samband med "Tisdag i Tensta".

Lmc19f4ubvzmqkndkemw

Diabetes uppmärksammas inför Världshälsodagen

Nyheter   •   Mar 27, 2017 09:58 CEST

Idag lever drygt 365.000 svenskar med diagnosen diabetes och enligt WHO:s beräkningar kommer antalet insjuknade att fortsätta öka. För att uppmärksamma denna stora folksjukdom anordnar Diabetes Wellness Sverige och StorStockholms Diabetesförening en diabetsmässa den 6 april inför Världshälsodagen.

Qo7arf0raukemoh0me4i

Diabetes uppmärksammas inför Världshälsodagen

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 09:53 CEST

Idag lever drygt 365.000 svenskar med diagnosen diabetes och enligt WHO:s beräkningar kommer antalet insjuknade att fortsätta öka. För att uppmärksamma denna stora folksjukdom anordnar Diabetes Wellness Sverige och StorStockholms Diabetesförening en diabetsmässa den 6 april inför Världshälsodagen.

Cybkplbei8pcf3vgdmbi

Druvsocker-regn över Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 12:29 CET

Det regnar druvsocker över Sverige, för nu drar Diabetes Wellness Sverige igång Druvsocker-regn med druvsocker från Lindroos Fruit power.

Media no image

Fetma programmerar om muskelstamceller

Nyheter   •   Mar 08, 2017 13:07 CET

Fetma associeras med minskad muskelmassa och försämrad ämnesomsättning. Epigenetiska förändringar som påverkar nybildningen av muskelceller kan vara en bidragande orsak, visar ny forskning från Lunds universitet.

I en studie, som år 2015 beviljades forskningsanslag från Diabetes Wellness, har doktoranden Cajsa Davegårdh studerat så kallad DNA-metylering i muskelstamceller från feta och smala individer. DNA-metylering är en epigenetisk process där små molekyler, metylgrupper, fästs på generna och som finjusterar genernas aktivitet, likt en dimmer.

Genom att jämföra DNA-metylering i omogna och mogna muskelceller från friska personer, fann Cajsa Davegårdh att själva metyleringsgraden var av stor vikt för mognadsprocessen.

- Många gener som ändrat sitt genuttryck ändrade också metyleringsgrad under utvecklingen av mogna muskelceller, vilket tyder på ett samband, säger hon.

Pro-inflammatorisk gen viktig

En pro-inflammatorisk gen, IL-32, visade sig vara särskilt viktig för mognadsprocessen och den färdiga muskelcellens insulinkänslighet. En försämrad insulinkänslighet är vanligt vid fetma och en riskfaktor för typ 2-diabetes.

- Genom att minska uttrycket av genen ökades insulinkänsligheten i muskeln, berättar Cajsa Davegårdh.

Fynden bekräftades i djurförsök på möss.

Därefter jämförde Cajsa Davegårdh skillnaderna i DNA-metylering i muskelstamceller från feta (BMI över 30) och normalviktiga individer. Hon fann att delvis olika gener reglerades under mognadsprocessen och att de feta individerna hade betydligt fler metyleringsförändringar än de smala.

Omprogrammerade muskelstamceller

- Vi tror att muskelstamcellerna har omprogrammerats i de feta individerna och att det delvis kan förklara varför muskelceller hos feta har en sämre insulinkänslighet och ämnesomsättning efter att de mognat, säger Cajsa Davegårdh.

Vad som är orsak och verkan, dvs om metyleringarna uppstår till följd av fetman eller om metyleringarna ökar risken att bli fet, låter hon dock vara osagt.

- De kan ju även ha en skyddande funktion. Dessutom vet vi inte vad som händer när man går ned i vikt, om metyleringarna återställs, men det skulle vara intressant att följa upp.

Resultaten publiceras i BMC Medicine.

Fakta/epigenetik:

Epigenetik handlar om samverkan mellan våra gener och vår livsstil. Det är generna i vår arvsmassa som styr hur våra celler fungerar - eller inte fungerar. Kost, motion, ålder och sjukdomar etc kan leda till:

- att kemiska grupper sätts på våra gener i något som kallas DNA-metylering

- histonmodifiering, dvs förändringar i hur generna "förpackats" i arvsmassan, DNA

- störningar i RNA som påverkar hur den genetiska koden avläses

Dessa faktorer kan på olika sätt påverka en gens funktion - om genen är "på" eller "av".

Fetma associeras med minskad muskelmassa och försämrad ämnesomsättning. Epigenetiska förändringar som påverkar nybildningen av muskelceller kan vara en bidragande orsak, visar ny forskning från Lunds universitet, som finansierats av Diabetes Wellness.

Läs vidare »

Om Diabetes Wellness Sverige

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Adress

  • Diabetes Wellness Sverige
  • Runda vägen 25
  • 167 51 Bromma
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar