Pressmeddelande -

Stora brister i hanteringen av specialkost inom äldreomsorgen

Projektet "Rätt mat" inom äldreomsorgen bekräftar farhågor

Behandling med specialkost är livsviktigt för patienter med gluten- och/eller laktosintolerans, och bör jämföras med medicinsk behandling.
Fel kost är lika allvarligt som felmedicinering.

- Vårdtagaren med glutenintolerans eller laktosintolerans får ofta felaktig kost, framför allt vid frukost och mellanmål, när maten ordnas på avdelningen, menar Christina Sollenberg, dietisten som gjort undersökningen på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

På vårdavdelningarna ansvarar sjuksköterskorna för nutritionsfrågorna. En majoritet ser själva att deras kunskaper brister och önskar tillgång till dietist. Vårdpersonalen saknar kunskap om specialkoster och utbildningsbehovet är stort.

Tidigare rapporter från Dietisternas Riksförbund visar att undernäring inom äldreomsorgen är ett stort och kostsamt problem. Undersökningen från Svenska Celiakiförbundet ger problemet ytterligare en dimension; det är ännu svårare att få i sig vad man behöver om man är ordinerad gluten- eller laktosfri kost. Specialkost som inte är komplett kan leda till allvarliga närings-brister. Speciallivsmedel är dyra, och en helt onödig kostnad om de används till fel personer.

- Studiens resultat är mycket oroande, men samtidigt inte förvånande, menar Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund. Kommunernas ansvar för god och säker vård avseende näringsrelaterade problem kräver nutritionskompetens.

- Kvalitetsgranskningar av mat och måltider inom äldreomsorgen måste göras av dietister som professionellt kan utvärdera vad de boende äter och fånga upp tidiga signaler om det inte fungerar, menar Christina Sollenberg. Mat och matlagning bör skötas av de som har kunskap och intresse inom området. Det krävs högre utbildningsnivå hos de som hanterar maten, och fler dietister i verksamheten som kan vidareutbilda dem.

Fakta: Projektet "Rätt mat" inom äldreomsorgen
Christina Sollenberg är legitimerad dietist och har gjort undersökningen på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet.

Hanteringen av specialkoster har undersökts genom observationer på äldreboendena och genom intervjuer med kommunpolitiker, verksamhetschefer, chefer, sjuksköterskor och vårdpersonal som har vårdtagare i behov av specialkost, samt anställda i köken som producerar maten.
Undersökningen utfördes i fyra kommuner, två större och två mindre. Läs mer om undersökningen på Celiakiförbundets hemsida: http://www.celiaki.se/hem/nyheter/Ratt-mat-till-aldre-med-matoverkanslighet/

För upplysningar om undersökningen, kontakta
Christina Sollenberg, leg. dietist, tfn 073 - 625 19 03

För ytterligare upplysningar om DRF, kontakta
Elisabet Rothenberg, ordförande i DRF, tfn 0706 - 41 45 81
E-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Relaterat innehåll