Pressmeddelande -

Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Som största EU-land kan nu Tyskland logga in med e-legitimation i Sveriges offentliga e-tjänster. Beslutet att släppa in Tyskland i den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect togs av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i början av augusti 2019.  

”Det känns otroligt roligt att vi nu kan logga in även med e-legitimationer från Tyskland. Tyskland är den starkaste ekonomin i Europa och Sveriges största handelspartner. Nu krävs att de svenska myndigheterna och kommunerna öppnar upp sina e-tjänster så att det går att ta nästa steg, att utföra ärenden digitalt med en utländsk e-legitimation, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG. Vi ser fram emot den tjänst som blir först ut, fortsätter hon.

eIDAS är nyckeln till EUs vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna.

Den 29 september 2018 trädde eIDAS-förordningen i kraft. Från det datumet tillåts utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster. I januari 2019 blev Estland det första EU-landet med en godkänd e-legitimation i de svenska offentliga e-tjänsterna. Spanien, Italien och Kroatien godkändes under våren 2019 och nu har Tyskland släppts in.

Så här ser inloggningen ut exempelvis på skatteverket.se Foreign eID 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • e-legitimering
  • eu
  • digg
  • digital infrastruktur
  • digitala tjänster
  • e-tjänster
  • myndigheten för digital förvaltning
  • digitalt först

DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt 010 484 73 20

Relaterat innehåll