Pressmeddelande -

Doxa fokuserar på dentalmarknaden

Doxa har under hösten gjort en grundlig genomlysning av verksamheten. Konklusionen är att dentalverksamheten har den kortsiktigt största potentialen och ligger närmast intäkter. Innovationshöjden för Doxas dentalprodukter imponerar på användare, vetenskapsmän och potentiella partnerbolag.

Doxas styrelse har mot denna bakgrund beslutat att fokusera bolagets verksamhet och renodla affärsmodellen. Bolaget går från att vara ett biokeramiskt forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett renodlat dentalbolag som kommersialiserar sina produkter. Ortopediverksamheten nedprioriteras och tillsvidare görs ett uppehåll i all utveckling av ortopediska produkter. Endast åtgärder för att upprätthålla värdet på ortopediverksamhetens kliniska resultat och immateriella rättigheter genomförs.

Den första dentala produkten som lanseras är XeraCemTM, ett dentalcement för permanent cementering av dentalkronor och dentalbryggor. Produkten har i kliniska tester visat mycket goda resultat. Planen är att lansera produkten i Skandinavien under den senare delen av 2009. Diskussioner pågår med potentiella distributörer i Skandinavien, USA och övriga Europa.

Doxas organisation kommer att anpassas till den dentala verksamheten, ett arbete som beräknas vara slutfört under första kvartalet 2009. Närmast ligger rekrytering av en marknadschef och diskussioner med potentiella kandidater pågår. Antalet anställda på utvecklingsavdelningen kommer att reduceras till följd av uppehållet i ortopediutvecklingen.

För att finansiera den framtida dentalverksamheten kommer Doxas styrelse i början av december att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om en företrädesemission vars syfte är att skapa en solid plattform för högt och uthålligt tempo i kommersialiseringen av företagets dentala produkter.

Doxa AB

Christer Wallin, VD

Frågor besvaras av Christer Wallin, tel:  018-47..., mobil  07... eller av Fredrik Alpsten, tel:  018-478 20 60 , mobil  070-667 31 06 .

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård