Pressmeddelande -

DuoCort Pharma och Recipharm påbörjar innovativt samarbete

Helsingborg/ Stockholm 27 oktober 2010- DuoCort Pharma har slutit ett avtal med Recipharm där Recipharm skalar upp tillverkningen av DuoCorts tabletter till kommersiell satsstorlek när DuoCort Pharma förbereder för marknadslansering av sin orphan drug mot Addisons sjukdom. 

Avtalet för uppskalning av tillverkningen innebär ett innovativt samarbete med Recipharm, en av Europas ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsområdet, där Recipharm kommer att saminvestera  med DuoCort Pharma. 

Det svenska läkemedelsföretaget  DuoCort Pharma, tog ett steg närmare marknaden tidigare i år när man ansökte om marknadsgodkännande inom EU för sin nya behandling för den ovanliga och livshotande sjukdomen binjurebarksvikt, ofta kallad Addisons sjukdom.  

Trots att det sedan länge finns ersättningsbehandling för binjurebarksvikt, visar ett flertal studier på för tidig död, försämrad livskvalitet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och minskad bentäthet hos dessa patienter. Den troliga orsaken är den mycket omoderna ersättningsbehandling som används idag och som inte på något sätt kan efterlikna den normala dygnsprofilen av kortisol. Den nya behandlingen från DuoCort Pharma har en mer fysiologisk frisättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga insöndring av kortisol. Därigenom förbättras behandlingsresultaten för patienterna.

“Vi är mycket nöjda med att arbeta med en organisation av Recipharms kaliber när vi skalar upp tillverkningen av våra tabletter. Det är en bekräftelse på kvaliteten och den kommersiella potentialen av vår läkemedelsutveckling att Recipharm har valt att saminvestera med oss”, kommenterar Maria Forss på DuoCort Pharma.”

”DuoCort Pharma är en innovatör inom läkemedelsindustrin, som har utvecklat en ny produkt för patienter med stort behov av en förbättrad behandling. Avtalet med DuoCort Pharma passar perfekt med vår affärsmodell där Recipharm Venture Fund investerar i projekt där vi kan bidra med vår kompetens inom utveckling och tillverkning, både i det korta och långa perspektivet” säger Carl-Johan Spak, Executive Vice President på Recipharm.

Om binjurebarksvikt
Patienter som lider av sjukdomen binjurebarksvikt är oförmögna att producera sitt eget kortisol och behöver därför ersättningsbehandling med hydrokortison för att överleva. Binjurebarksvikt är en ovanlig sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder. Eftersom det är en kronisk sjukdom, behöver patienterna livsnödvändig behandling hela livet. Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som patientens egna binjurebark inte kan producera. Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol.

Kontakt  information

Maria Forss, DuoCort Pharma, tel 070 967 00 07

Carl-Johan Spak, Recipharm, tel 070 88 40 154

Mediakontakter Recipharm: Tristan Jervis eller Alex Heeley, De Facto Communications: E-post: t.jervis@defacto.com eller a.heeley@defacto.com
Tel: +44  207 861 3019/3043

 

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • duocort
  • duocort pharma
  • recipharm
  • addisons sjukdom
  • adrenal insufficiency
  • orphan drug
  • maria forss
  • carl-johan spak
  • puls

Om DuoCort Pharma

DuoCort Pharma är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra behandlingar med glukokortikoider.  Företaget har sitt ursprung hos forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala Universitet. DuoCort har utvecklat en förbättrad glukokortikoid behandling för patienter med binjurebarksvikt, en ovanlig sjukdom som har orphan drug status i Europa och USA. Den nya produkten, som tas en gång om dagen, är en så kallad dual release. Det innebär att den har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet över dygnet för att härma kroppens egen frisättning av kortisol. Tabletten finns i både 5 och 20 mg. För mer information besök www.duocort.com.

DuoCort pharma är ett projektbolag i life science-inkubatorn PULS. För mer information besök www.pulsinvest.se

Om Recipharm
Recipharm AB är ett ledande CDMO-företag (contract development and manufacturing organisation) med säte i Sverige och har cirka 2000 anställda. Företaget har flertalet utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien och har sitt huvudkontor i närheten av Stockholm. Recipharm förser den globala läkemedelsmarknaden med mer än sexhundra olika produkter i ett flertal beredningsformer, såsom tabletter, granulat och pulver, sterila vätskor och frystorkat pulver, krämer och geler, betalaktamer, hormoner och torrpulverinhalatorer. Företaget har även utvecklingsresurser för bioläkemedel. www.recipharm.com

 

Relaterat innehåll

Lyckad svensk fas II/III studie för ny behandling av Addisons sjukdom

Helsingborg / Washington DC 12 juni 2009- Svenska företaget DuoCort har fått lovande data från sin fas II/III studie för den ovanliga och livshotande Addisons sjukdom. DuoCorts nya mer fysiologiska behandlingsform med hydrokortison givet en gång om dagen visar förbättrade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom jämfört med dagens standardbehandling med hydrokortison som ofta ges tre gånger om dagen.

DuoCort Pharmas nya läkemedel Plenadren har idag fått en positiv bedömning för ett marknadsgodkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP)

Helsingborgsföretaget DuoCort Pharma meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar EU-kommissionen att Plenadren ska registreras. Plenadren är ett nytt läkemedel för patienter som inte producerar tillräckligt eget kortisol, på grund av att binjurarna inte fungerar ( binjurebarksvikt). Kortisol är ett hormon som är nödvändigt för ett flertal av kroppens viktigaste funktioner.