Pressmeddelande -

Avhandling visar: Växtsteroler sänker kolesterolvärdet

Ett högt kostintag av naturligt förekommande växtsteroler sänker kolesterolvärdet i blodet och ger lägre risk för hjärtinfarkt. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Eftersom växtsteroler blockerar tarmens upptag av kolesterol i tarmen har de ända sedan 1950-talet använts för att behandla förhöjda kolesterolvärden. Avhandlingen vid Sahlgrenska akademin visar nu att personer som äter mycket växtsteroler dessutom har upp till 24 procents lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt.

Läs mer om studien här.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/29703

Om växtsteroler
Växtsteroler är till sin uppbyggnad nära besläktade med kolesterol och denna likhet gör att växtsteroler tas upp via mag/tarmkanalen hos människan. Detta blockerar delvis upptaget av kolesterol och halten av både LDL- och totalkolesterol i blodet sjunker. Därmed minskas risken för plackbildning i kärlen som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Läs mer om forskningen kring växtsteroler på www.lycq.se

Ett regelbundet intag av växtsteroler sänker kolesterolhalten i blodet med runt 10%. Effekten visar sig vanligtvis efter bara några veckor. Växtsteroler har en annan verkningsmekanism än statiner (receptbelagda läkemedel) och har därför en adderande effekt, d.v.s även de som redan äter statiner kan sänka sitt kolesterol ytterligare genom att, efter samråd med sin läkare, lägga till Lycq.

Om Lycq
Lycq är en svensk innovation, baserad på internationell forskning, som innehåller växtsteroler från tall. Den patenterade processen gör det möjligt att framställa naturliga kolesterolsänkande tabletter. Med Lycq finns nu för första gången växtsterolerna tillgängliga i tablettform - utan kemisk modifikation och utan tillsatt fett. Lycq finns att köpa på Apotek och i hälsokostkedjan Lifes butiker och på internet.

Vill du komma i kontakt med människor som har erfarenheter av Lycq kontakta sofia.heurlin@gmail.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • lycq
  • växtsteroler
  • naturlig kolesterolsänkare
  • edio healthcare ab
  • kolesterolsänkande
  • kolesterol

Edio HealthCare bildades 2008 och har som bärande ide att utveckla naturliga produkter för en bättre hjärt-kärlhälsa.  www.ediohealthcare.com

Kontakter

Sofia Heurlin

Presskontakt Informationsansvarig 0707263301

Ingmar Qvist

Presskontakt VD Edio HealthCare AB 0707917606

Relaterat innehåll