Gå direkt till innehåll
ReTunas Återbuksgalleria firar 1 år den 1 september

Pressmeddelande -

ReTunas Återbuksgalleria firar 1 år den 1 september

Eskilstunaborna har varit duktiga på att återbruka sedan ReTuna invigdes för ett år sedan.

ReTuna omfattar såväl återvinningscentral som återbruksgalleria. För ett år sedan slog nio butiker upp sina dörrar i gallerian. Idag rymmer den 12 butiker och 17 olika verksamheter.

Numera betraktas inte avfall som sopor utan som en resurs. 80 % av det som slängs kan idag återvinnas och återbrukas. Vid Återvinningsindustriernas seminarier under Almedalsveckan i somras framgick tydligt att recycling har fått allt större efterfrågan, såväl från företagssidan som från konsumenter.

Återvinning och cirkulär ekonomi är en av de viktiga förutsättningarna för att uppnå de klimatkrav som Pariskonventionen i december satte upp.

ReTuna en komplett kretsloppspark

ReTuna är en av de få, och kanske hittills den enda kretsloppsparken i hela världen där hela kedjan vävs ihop.

På ReTuna finns en återvinningscentral där man kan slänga sitt avfall. Där finns också Returen, en mottagning där man kan lämna in gamla möbler, porslin, kläder och annat som sedan tas om hand.

Rent generellt kan man idag säga att all materialåtervinning har betydligt lägre utsläpp än nyproduktion. 95 % av den energi som behövs för att tillverka ny metall sparas in genom att återvinna aluminium. För varje kilo plast som kan återvinnas sparas en liter olja.

Kreativ återanvändning är en trend som växer

Recycling är återvinning och upcycling är det internationella begreppet för hur man på ett kreativt sätt kan återanvända och förnya gamla saker. Rent generellt kan man idag säga att all materialåtervinning har betydligt lägre utsläpp än nyproduktion.

I de 12 butikerna som idag finns ute på ReTuna säljs allt från gamla men omdesignade eller uppiffade cyklar, IT- prylar, barnsaker, inredning, verktyg och kläder för både stora och små.

Här finns också en utbildning förlagd, Eskilstuna Folkhögskolas 1-åriga utbildning Recycle Design – Återbruk. hantverk, design och miljömedvetenhet på ett unikt sätt. ReTuna rymmer också ett café, Returama, som erbjuder ekologiska och klimatsmarta lättare måltider och fikamöjligheter. Och dessutom ett konferensrum för upp till 100 personer.

ReTuna återbruksgalleria inspirerar på många sätt

Intresset är fortsatt lika stort, från såväl butikers som kunders sida. Mellan 600-700 besökare kommer varje dag, vardag som helg ut till ReTuna.

Det är inte bara företag som vill hyra in sig utan intresset är också stort från andra kommuner som kommer till ReTuna för att se hur man kan skapa ett hållbart centrum för affärsverksamhet och utbildningar.

PROGRAM

1-årsjubileet firas med att besökarna får guidad visning bakom kulisserna på ReTuna. Vidare erbjuds workshops och jubileumspriser i butikerna. De 400 första besökarna bjuds på kaffe och kaka från ReTunas café Returama.

Gallerian öppnar kl. 10 som vanligt och firandet börjar kl. 13.00 och fortsätter till kl. 19.00.

FIKA. Firandet startar med fika klockan 13.00.De första 400 besökarna bjuds på kaffe och kaka.

ERBJUDANDEN. Jubileumserbjudanden, tävlingar och lotterier i butikerna, gäller från klockan 13.00.

WORKSHOP.Här kan besökarna lära sig hur skräp går att förvandla till nya användbara ting. Drop-in från klockan 13.00.

ÖPPEN VISNING.Möjlighet att se in bakom kulisserna på ReTuna Återbruksgalleria. Guidad visning med start klockan 15.00. Samling i entrén.

Do IT Together WORKSHOP. I denna workshop praktiseras returslöjd med tema papper. Vad går det att göra med papper som blivit över?

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Helen Lindhe

Helen Lindhe

Presskontakt Pressanvarig 076-769 66 26

Relaterat innehåll

Relaterade event

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB