Pressmeddelande -

Efftel växer i Skåne med nytt förvärv

Stockholm den 31 augusti 2009: Efftel AB förvärvar AHA:s rörelse och kundavtal för IP-telefoni. Genom förvärvet stärker Efftel sin position i Skåne.

Efftel gör ytterligare ett förvärv för att öka sin lokala närvaro runt om i Sverige. Förvärvet kommer att ge AHA:s befintliga kunder förbättrad service och support. Det blir nu också lättare för andra företag i södra Sverige att få tillgång till modern IP-telefoni och mobila växellösningar. AHA kommer efter förvärvet att vara återförsäljare för Efftel i södra Sverige.

"AHA har byggt upp en attraktiv kundbas för virtuella växeltjänster eller "IP-centrex" i södra Sverige. Vi har samma syn på lösningar inom telefoni och Unified Communications för företag, så förvärvet och samarbetet känns helt naturligt", säger Håkan Lund, VD för Efftel.

"Vi förstod att det krävdes mer muskler för att fortsätta växa. Efftel är det företag som bäst kan utveckla vår kundbas vidare. Efftels djupa erfarenhet och kompetens gör att jag känner mig trygg i att våra kunder får fortsatt god service", säger AHA:s VD Jonas Skanby."

"Hittills har IP-telefoni och mobila växellösningar varit vanligast i Stockholm. När Efftel nu blir mer närvarande i Skåne, blir det lättare för företag här att få lägre kostnader och bli mer effektiva med modern kommunikationsteknik", säger Jonas Skanby vidare.

"Det här är ytterligare ett steg i Efftels expansion över Skandinavien. Genom AHA ökar Efftel nu sin närvaro i södra Sverige", säger Efftels försäljningschef Mats Sandvik.

Om Efftel

Efftel AB är en utmanare som levererar mobila och fasta telefonilösningar för företag i norra Europa. Efftel erbjuder möjligheten att flexibelt outsourca all telefoni genom att köpa den som en tjänst. Det ger minimala investeringar, låga samtalskostnader och frihet från allt krångel med att äga en egen växel. Många av Efftels lösningar bygger på modern IP-telefoniteknik, som Efftels medarbetare har erfarenhet av sedan 1997. Efftel säljer även fiberanslutning och mobilabonnemang. www.efftel.com

Om AHA

Malmöbaserade AHA Business Group är sedan 1992 verksamt inom kameraövervakning, konsulting och produktförsörjning inom IT. Sedan 2002 har AHA dessutom byggt upp sin marknadsnärvaro inom IP-telefoni i södra Sverige. www.aha.se

___________________________________________________________________

För mer information:

Per Björklund, Efftel AB, 08-5106 2702, 070-591 9800, per.bjorklund@efftel.com

Jonas Skanby, AHA Affärskommunikation & Handel AB, 040-606 1509, 078-473550, js@aha.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • efftel
  • skåne
  • mobil växel
  • förvärv
  • centrex
  • ip-telefoni

Regioner

  • Skåne

Relaterat innehåll