Gå direkt till innehåll
Foto: Philip Ørneborg
Foto: Philip Ørneborg

Pressmeddelande -

Egmont transformerar medieverksamheten och levererar rekordomsättning med förbättrat resultat

2018 var ett starkt år för mediekoncernen Egmont med rekordomsättning och förbättrat resultat. Miljoner av medieanvändare möttes av ett pärlband av bra filmer, agendasättande nyheter, kvalitetstidskrifter, bästsäljande böcker och toppunderhållning på tv. E-handel och gaming bidrog positivt till tillväxten. Som fond återinvesterar Egmont sitt överskott i medieverksamheten och delade ut 132 miljoner SEK för att hjälpa barn, unga och filmtalanger.

Egmont har varit framgångsrikt med att utveckla sina medier och skapa nästa generations medieföretag på en marknad som präglas av stora förändringar och ändrade konsumtionsmönster. Under 2018 växte mediekoncernens omsättning med drygt 1,8 miljarder SEK till rekordstora 16,4 miljarder SEK. Ökningen drivs av tillväxtområden inom e-handel, gaming, marknadsföringstjänster och tv-streaming samtidigt som det lanserades innehåll i toppklass inom film, böcker, tidskrifter och på TV 2 i Norge.

Egmonts samlade affärsverksamhet omsätter nu 19,7 miljarder SEK inklusive Egmonts andel av icke-konsoliderad omsättning i tillväxtföretag. Var fjärde omsatt krona kommer från fyra affärsområden som byggts upp under senare år som ett led i tillväxtstrategin ”Grow with the Modern Consumer”. Egmont är nu antingen majoritets- eller delägare i sju ledande nordiska e-handelsföretag, sex gamingbolag och sex marknadsföringsbyråer, som alla verkar i tillväxtområden med betydande konsumenttillväxt.

Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) ökade med cirka 400 miljoner SEK till knappt 2 miljarder SEK för 2018. Egmonts resultat före skatt (EBT) steg med 81 miljoner SEK till 834 miljoner SEK. Det goda resultatet uppnåddes tack vare att Nordisk Film stod bakom betydande filmer som drog mycket publik till biograferna, att TV 2 i Norge vann marknadsandelar med starka tv-format, sport och journalistik, att Egmonts bokförlag gav ut några av årets största bästsäljare och att Egmont Publishing samlade miljoner av mediekonsumenter i hela Norden med engagerande innehåll i både tryck och digitalt format.

”På Egmont har vi ambitiösa och kreativa medarbetare och de rätta tekniska och affärsmässiga kompetenserna vilket gör att vi lyckas med både att skapa nya affärer och utveckla våra kärnområden. Det är viktigt eftersom vi liksom resten av mediebranschen känner av pressen på vissa områden. Därför arbetar vi målinriktat mot att bli mer konsument- och datainriktade, så att vi är attraktiva för den moderna mediekonsumenten. Samtidigt håller vi fast vid vår publicistiska kärna och målsättning om att berätta de bästa historierna. Jag är stolt över det kvalitativa innehåll som vi har skapat under 2018 och jag glädjer mig över att våra nya områden har vuxit sig stora. Vi förväntar oss att vår strategi kommer att innebära att tillväxten fortsätter de kommande åren”, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.

Höjdpunkter 2018

  • TV 2 i Norge levererade ett starkt programutbud med nyheter, sport och underhållning som nådde 71 procent av norrmännen på de linjära kanalerna på veckovis basis, därtill kommer TV 2:s streamingtjänst, TV 2 Sumo, som är Norges största mätt i omsättning och som översteg 400 000 abonnenter. TV 2 har ett omfattande utbud av sport och förlängde bl.a. de attraktiva rättigheterna till Premier League fram till säsongen 2021/22.
  • Nordisk Film har investerat 1,4 miljarder SEK på att bygga upp ett starkt tillväxtområde inom datorspel och utvidgat sin portfölj med gamingbolag markant bl.a. genom köpet av svenska Avalanche Studios. Nordisk Film levererade filmsuccéer som den fjärde filmen i Sune-serien i Sverige och är den ledande film- och tv-dramaproducenten i Norden, medan biografverksamheten utvidgade sin position i Danmark och Norge och etablerade sig i Sverige.
  • Egmont Publishing konsoliderade och förstärkte sin portfölj med e-handelsföretag och marknadsföringsbyråer. Egmont Publishing är delägare av sju e-handelsföretag, vars samlade omsättning översteg 3,3 miljarder SEK under 2018 och är därmed två tredjedelar av vägen till målet på en samlad e-handelsomsättning på 5,1 miljarder SEK till 2020. Publishing-verksamheten visade stark lönsamhet i Norden, men blev också utmanad på andra marknader p.g.a. en pressad marknad för tryckta publikationer.
  • Bokförlaget Lindhardt og Ringhof i Danmark fortsatte sin digitala anpassning och hade sitt bästa år på senare tid med ett pärlband av danska och internationella bästsäljare. Förlaget har nu fler än 40 000 digitala boktitlar och planerar att utvidga digitalt i fler än 15 länder. Cappelen Damm, Norges största bokförlag, påverkades av en pressad norsk bokmarknad och realiserade en förlust bl.a. till följd av utmaningar i dess bokhandlarkedja Tanum.

Som affärsdrivande stiftelse investerar Egmont sitt överskott i utveckling av medier och delade 2018 ut 132 miljoner SEK till utsatta barn och unga i Norden samt till filmtalanger (genom Nordisk Film Fonden). Under 2018 stödde Egmont en rad olika projekt och partnerskapsorganisationer, däribland insatser som ska hjälpa ordblinda barn att genomföra en ungdomsutbildning och Rädda Barnens småbarnsklubbar, som ger föräldrar verktyg att främja sina barns välbefinnande och positiva utveckling. Egmont har delat ut 4,1 miljarder SEK sedan 1920.

Nyckeltal i miljoner SEK 2018 2017
Omsättning 16 432 14 593
Resultat före räntor och avskrivningar
(EBITDA)

1 951

1 532
Resultat före skatt (EBT) 834 753
Eget kapital 8 934 8 166

Ytterligare information:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 296 030 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 244 074 71

Bilder för användning i media: www.egmont.com/dk/presse/pressebilleder

TV 2 Norge
Omsättning 4 770 (4 390) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 425 (340) miljoner SEK.

TV 2 är Norges största kommersiella mediehus och sänder nyheter, sport och underhållning via nio tv-kanaler samt strömningstjänsten TV 2 Sumo. TV 2 hade 2018 tillväxt både i omsättning och rörelseresultat och var Norges största tv-kanal för personer mellan 20–49 år. Starka programformat som Farmen, Skal vi danse?, Åsted Norge och Senkveld med Helene og Stian samlade norrmännen. TV 2 Nyhetskanalen – Norges enda 24-timmars nyhetskanal hade stabil tittartillväxt. TV 2 har Norges starkaste utbud av sport och förlängde bl.a. rättigheterna till Premier League. TV 2 har genomgått en markant utveckling och är nu ett toppmodernt digitalt mediehus, där TV 2 Sumo är Norges största streamingtjänst mätt i omsättning och har fler än 400 000 abonnenter. TV 2 ingick ett nytt femårigt avtal med den norska staten om att leverera public service-tv från den 1 januari 2019.

Nordisk Film
Omsättning: 5 728 (4 792) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 288 (166) miljoner SEK.

Nordisk Film gör film- och tv-serier i Norden, driver biografer i Danmark, Norge och Sverige och har en betydande verksamhet inom tv- och datorspel. Nordisk Film hade sin största omsättning någonsin 2018 och ett starkt rörelseresultat. Nordisk Film har byggt upp en betydande tillväxtverksamhet inom datorspelsutveckling, där det investerats mer än en miljard SEK sedan 2017 i en dynamisk portfölj av sex gamingbolag. Under 2018 blev Nordisk Film ensam ägare av den svenska spelsutvecklaren Avalanche Studios och tog samtidigt betydande minoritetsposter i två andra svenska företag, Star Stable Entertainment AB och Raw Fury. Nordisk Film och dess delägda företag hade ett fantastiskt filmår med starka filmer som Journal 64, Lykke-Per, Den Skyldige och Ternet Ninja i Danmark, den fjärde filmen i Sune-serien i Sverige och Jordbävningen och Blindsone i Norge. Nordisk Film Biografer öppnade sin första biograf i Sverige, är ledande i Danmark och Norge och sålde totalt 9 miljoner biljetter år 2018. Företaget GoGift levererade en stark tvåsiffrig omsättningstillväxt inom digitala gåvokortslösningar.

Egmont Publishing
Omsättning: 5 351 (4 866) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 267 (318) miljoner SEK.

Egmont Publishing står bakom 700 tidningstitlar i fler än 30 länder samt ledande e-handelsföretag och marknadsföringsbyråer. Egmont Publishing hade tillväxt i omsättningen som drevs av de nya affärsområdena inom e-handel och marknadsföringstjänster. Minskningen i rörelseresultat beror på en allmän tillbakagång för tryckta tidskrifter och veckotidningar, samt betydande omstruktureringskostnader och investeringar i e-handel. Publishingområdet hade stark lönsamhet i Norden, medan flera andra internationella marknader utmanades av den minskade marknaden för tryckta publikationer. Egmont Publishing har en portfölj med sju nordiska e-handelsföretag – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken, Med24, Nicehair och Garnius – som under 2018 realiserade en betydande tillväxt och samlad omsättning på 3,3 miljarder SEK med ett mål om att uppnå en omsättning på 5,1 miljarder SEK under 2020. Egmont Publishing är nu majoritetsägare till Bagaren och Kocken, Outnorth, Nicehair och Fjellsport. Egmont Publishing har dessutom sex nordiska företag inom marknadsföringstjänster – Ingager, s360, Belong, Klintberg Niléhn, KAN och Sempro – som även uppvisade betydande ökad omsättning och starkt resultat. Egmont Publishing är nu majoritetsägare av Belong och Sempro.

Egmont Books

Omsättning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 344 (1 274) miljoner SEK.
Resultat utan Cappelen Damm som inte ingår i den konsoliderade redovisningen på grund av internationella redovisningsregler (IFRS):
Omsättning: 532 (460) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 17 (44) miljoner SEK.

Egmont Books består av Norges största förlag, delägda Cappelen Damm, och Danmarks näst största förlag, Lindhardt og Ringhof. Båda förlagen ger ut tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker och undervisningssystem. Lindhardt og Ringhof utgav 2018 cirka 600 nya boktitlar och har nu fler än 40 000 digitala utgåvor. Förlaget hade omsättningstillväxt och resultatframgång, stod bakom ett flertal av årets mest betydande böcker av författare som Merete Pryds Helle, Knud Romer, Mich Vraa och Thomas Korsgaard och gav även ut årets största internationelle självbiografi, Michelle Obamas Min historia.SAGA, under Lindhardt og Ringhof, är Danmarks i särklass största digitala förlag och fortsätter expansionen internationellt i bl.a. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Spanien, Portugal och Polen. Norges största förlag, Cappelen Damm, var resultatmässigt utmanat av en fallande norsk bokmarknad, pressen på de fysiska bokhandlarna och en kommande skolreform, vilket hade negativ inverkan på förlagets verksamhet inom undervisning.

Allmännyttig verksamhet
Egmont är en affärsdrivande stiftelse där delar av mediekoncernens vinst går till att stödja utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger, medan det övriga överskottet återinvesteras i utvecklingen av mediekoncernen. Sedan 1920 har det delats ut 4,1 miljarder SEK omräknat i dagens penningvärde. År 2018 delade Egmont ut 132 miljoner SEK, varav Nordisk Film Fonden delade ut 6,9 miljoner SEK. Egmont arbetar för FN:s världsmål för att alla barn och unga år 2030 kan genomföra en ungdomsutbildning. År 2018 var Egmonts årstema ordblindhet. Egmont Rapporten 2018 presenterade helt nya data som visade att ordblindhet är ett stort hinder mot att genomföra ungdomsutbildning och 28 miljoner SEK öronmärktes till insatser mot ordblindhet över två år. I januari 2018 lanserade Egmont och tankesmedjan DEA Småbørnsløftet, som fokuserar på de första 1 000 dagarna i ett barns liv och vars mål är att alla småbarn ska ha en bra barndom. 106 organisationer har skrivit under löftet och Egmont har öronmärkt 106 miljoner SEK för insatser mot bakgrund av Småbørnsløftet – bl.a. delade man ut 9 miljoner SEK till Rädda Barnens Småbarnsklubbar i Danmark.I Norge stödde Egmont barn- och ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, Kronprinsparets Fond och Norges Røde Kors. År 2018 skickade Nordisk Film Fonden ut 59 filmtalanger i världen genom dess resestipendier och stöttade flera initiativ med fokus på användningen av ny teknik i filmberättandet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Egmont är en ledande nordisk mediekoncern som skapar starkt innehåll och tjänster inom film, tv, gaming, e-handel, marknadsföring, undervisning, streaming, tidningar och böcker. Egmont står bakom verksamheter som Nordisk Film, TV 2 i Norge, det danska bokförlaget Lindhart og Ringhof och Egmont Publishing. Egmont är en stiftelse. Det innebär att överskottet går till att utveckla vår verksamhet och till att hjälpa utsatta barn och unga.

Kontakter

Jonas Lidheimer

Jonas Lidheimer

Presskontakt PR & informationsansvarig +46 708 63 94 62

VÅRT ÖVERSKOTT GÅR TILL UTSATTA BARN OCH UNGA

Story House Egmont är en av Nordens ledande och mest traditionsrika medieverksamheter. Vi är passionerade historieberättare och står bakom några av landets populäraste varumärken. Inom våra tre huvudområden – Media, E-commerce och Agencies – utvecklar vi engagerande innehåll, högkvalitativa produkter, innovativa tjänster och personliga mötesplatser.

Vår ägare är den nordiska mediekoncernen Egmont. Egmont står för starkt innehåll och tjänster inom bland annat film, TV, tidningar, böcker, gaming, streaming och undervisningsmaterial. Egmont står bakom bland annat Nordisk Film, TV2 i Norge, det danska bokförlaget Lindhardt og Ringhof och Story House Egmont.
Egmont är en stiftelse som varje år delar ut en stor del av sitt överskott för att stötta utsatta barn och ungdomar.

Läs mer på www.storyhouseegmont.se och www.egmont.com

Story House Egmont
Besöksadress / leveransadress: Studentgatan 4, 211 38 Malmö
205 07 Malmö Malmö
Sverige