Pressmeddelande -

Ramavtal med Domstolsverket

Ekan Management har som en av fem leverantörer tilldelats ramavtal med Domstolsverket, en statlig myndighet som lyder under regeringen och fungerar som en serviceorganisation till samtliga domstolar i Sverige. Ramavtalet omfattar konsultstöd inom managementområdet med inriktning på organisations- och verksamhetsutveckling. Avtalstiden är ett år med möjlighet till förlängning i upp till fyra år.

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges Domstolar. I Domstolsverket arbetar cirka 320 personer och myndigheten är placerad i Jönköping. Domstolsverkets uppgift är bl.a. att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Exempelvis inom frågor som lokalförsörjning, teknik och säkerhet, personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar och att svara för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt. De mål som Domstolsverket har att uppfylla handlar bland annat om en effektiv och ändamålsenlig resursfördelning, om att främja en ökad samverkan såväl inom Sveriges Domstolar som med andra myndigheter, liksom att vara drivande och stödjande i reform och förändringsarbeten inom domstolarna.

Dag Larsson, VD för Ekan Management kommenterar det nya ramavtalet:

”Ekan Management har lång erfarenhet av att stödja statliga myndigheter och förvaltningar inom organisations- och verksamhetsutveckling. Vi ser mycket fram emot att få bidra till Domstolsverkets och Sveriges Domstolars intressanta och viktiga utvecklingsarbete. Domstolsverket, med sitt samordnande uppdrag, är på många sätt en unik och spännande aktör inom ett av kärnområdena i statens verksamhet, rättsväsendet. Det är med stolthet och stor tillförsikt som Ekan Management inleder denna nya affärsrelation.”

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • strategi & styrning
  • offentlig verksamhet

Regioner

  • Stockholm

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll