Kvinnosidan.se i Almedalen

Tid 3 Juli 2011 18:00 – 8 Juli 2011 18:00

Plats Cramérgatan, Almedalen i Visby.

Besök oss på Cramérgatan intill Almedalen. Ta reda på ditt BMI, mät midjemåttet och kolla din biologiska ålder. Allt finns på informationsportalen www.kvinnosidan.se.

Kategorier

  • kvinnosjukdomar
  • ansträngningsinkontinens
  • förmaksflimmer
  • medicinska utbildningar
  • marie ekelund
  • informationsportal
  • kvinnorelater
  • övervikt
  • gynekologi

Relaterat innehåll