Pressmeddelande -

VD och koncernchef Keith McLoughlins kommentar till resultatet för andra kvartalet 2011

Ett tufft kvartal

Som väntat hade en svag efterfrågan på viktiga marknader, lägre priser och ökade råmaterialkostnader en negativ inverkan på resultatet för det andra kvartalet. Även om det blir sekventiellt bättre under det andra halvåret, förväntar vi oss inte att resultatet för det andra halvåret ska nå resultatet för det andra halvåret 2010. För att förbättra resultatet vidtar vi åtgärder såsom prishöjningar på våra viktigaste marknader och kraftfulla kostnadseffektiviseringar.

I linje med vad vi tidigare kommunicerat blev det andra kvartalet ett kvartal då de viktigaste faktorerna för vår lönsamhetsutveckling gick emot oss; sjunkande volymer, lägre priser och ökade produktkostnader. Electrolux volymer påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Nordamerika, särskilt i jämförelse med en mycket stark tillväxt, subventionerad av statliga stimulansåtgärder, under det andra kvartalet 2010. Den europeiska verksamheten påverkades också av svag volymutveckling i Västeuropa. Lägre marknadspriser hade en betydande negativ påverkan under kvartalet. Priserna sjönk på de tre största marknaderna, Europa, Nordamerika och Latinamerika, jämfört med samma period föregående år. Därutöver steg kostnaderna för råmaterial till en högstanivå under andra kvartalet, samtidigt som kostnaderna för sourcade produkter och transporter ökade kraftigt.

Resultatutvecklingen för vår europeiska verksamhet var en besvikelse. Allt tuffare konkurrens har lett till ökad prispress och förlorade marknadsandelar i de lägre prissegmenten. Den mycket svaga efterfrågan i Italien, en viktig marknad för Electrolux, har också haft en negativ inverkan.

Vi fortsätter vårt arbete för att kompensera för ökade kostnader och fallande volymer. Vi höjer våra priser. I Nordamerika och Brasilien ser vi nu effekter av tidigare aviserade prishöjningar. På den nordamerikanska marknaden kommer vi under augusti att genomföra ytterligare en prishöjning. I Europa höjer vi priserna på våra vitvaror med 5-7% från och med oktober. Vi fortsätter att lansera nya produkter. Vår lansering av nya, innovativa produkter under varumärket AEG fortsätter. I Latinamerika börjar vi se resultatet av de nya produkter som lanserades i början av 2011. Trots de tuffa förhållandena på marknaden har vårt fokus på rörelsekapitalet och på kontroll av de fasta kostnaderna resulterat i en solid utveckling av kassaflödet under kvartalet.

Samtidigt som vi förväntar oss ett positivt trendskifte framöver i form av högre priser, ett gynnsammare läge på råvarumarknaden och lägre kostnader kommer det andra halvåret att vara fortsatt tufft. Även om det blir sekventiellt bättre under det tredje och fjärde kvartalet, förväntar vi oss inte att resultatet för det andra halvåret ska nå resultatet för det andra halvåret 2010.

Vi fortsätter att utnyttja de lönsamma organiska till­växtmöjligheterna på snabbt växande marknader och som komplement växa genom lönsamma förvärv. Det är därför extra tillfredsställande att vi för bara drygt en vecka sedan tecknade ett slutligt avtal om att förvärva det egyptiska vitvaruföretaget Olympic Group. Med detta förvärv kommer vi att bli en ledande aktör på tillväxtmarknaderna i Nordafrika och Mellanöstern.

Stockholm den 19 juli 2011

Keith McLoughlin
Verkställande direktör och koncernchef

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • keith mcloughlin
  • delårsrapport

Kontakter

Erik Zsiga

Presskontakt Presschef Press Hotline: 08 657 65 07

Relaterat innehåll