Gå direkt till innehåll
Ebba Löfblad, Maria Stenström, Robert Andrén och Ola Alterå är några av de som kommer att debattera transportbranschens omställning på eComExpo Summiut i Göteborg den 2 december.
Ebba Löfblad, Maria Stenström, Robert Andrén och Ola Alterå är några av de som kommer att debattera transportbranschens omställning på eComExpo Summiut i Göteborg den 2 december.

Pressmeddelande -

Programmet klart för eComExpo Summit i Göteborg – Tunga namn på talarlistan


Nu är programmet klart för energi- och transportkonferensen eComExpo Summit i Göteborg den 2 december. Målet är att få snabb och konkret fart på transportbranschens omställning genom att i första hand identifiera och ta bort stuprörstänkande hos lagstiftare och myndigheter. Bland talarna märks bland Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och elektrifieringskommissionens föreståndare Linda Olofsson.


Arbetet med omställning i transportbranschen pågår för fullt. Men ett problem som branschen upplever är att de olika beslut som fattas inte alltid är i linje med varandra. En myndighet kan uppmana till en sak som en annans regelverk kan motverka. Ofta utan att berörda parter är medvetna om det.

För att börja komma till bukt med detta arrangeras nu energi- och transportkonferensen eComExpo Summit i Göteborg. Under en dag med talare och workshops är målet att peka på var dessa skillnader finns så att de kan åtgärdas.


Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige uttrycker det så här i titeln på sitt anförande: ” 22 färdplaner, och flera av dem berör energi- och transportsektorn. Hur kan vi få dem att samverka, skapa symbios och ge resultat?”

Bakom konferensen som hålls samtidigt som elbils- och solelmässan eCarExpo i Göteborg, står bland annat 2030-sekretariatet, Profu, Ramboll och Lighthouse.


Bland övriga som ska tala märks bland annat Ola Alterå som är kanslichef på Klimatpolitiska Rådet och elektrifieringskommissionens föreståndare Linda Olofsson. Workshopdelen inleds av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

eComExpo Summit äger rum den 2 december på Svenska Mässan i Göteborg kl 9-17.
För ackrediteringsinformation se längre ner.

Programöversikt eComExpo Summit Göteborg

9:15
Inledning och välkomstord av dagens moderatorer Ebba Löfblad, delägare och senior konsult, Profu samt Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet.

9:20
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet. Energi- och transportbranschen söker båda samma mål om fossilfrihet och lösningarna är ofta överbyggande. Hur kan myndigheternas samarbete och branschernas samverkan utvecklas för att effektivisera omställningen?

9:40
Martin Hagberg, analytiker, Profu. 2030-pusslet – vilka insatser och prioriteringar behövs för att nå 2030-målet? Hur hänger bitarna ihop, och vem lägger pusslet? Företrädare för projektet 2030-pusslet redogör för sina insikter.

10:00
Kaffe och mingel.

10:15
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. 22 färdplaner, och flera av dem berör energi- och transportsektorn. Hur kan vi få dem att samverka, skapa symbios och säkerställa resultat?

10:40
Linda Olofsson, Director of the Swedish Electromobility Centre/ Elektrifieringskommissionen. Goda exempel från ett branschöverskridande samarbete mot ett gemensamt mål.

11:00
Representanter från svensk forskning. Vart är vi på väg, vad kan vi uppnå och när kan vi nå det?
1. Filip Johnsson, professor på Department of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers tekniska högskola.
2. Maria Taljegård, energi- och transportforskare, Chalmers tekniska högskola.
3. Erik Furusjö, forskare och fokusområdesledare, Bioraffinaderi och förnybara drivmedel, RISE Research Institutes of Sweden. Adjungerad professor i energiteknik, Luleå Tekniska Universitet.

11:45
Hur kan vi öka takten i omställningen?
Alla strävar mot samma mål. Hur får vi ut mer action tillsammans? Ekan Management är ett konsultföretag som har kunder i alla branscher och leder utveckling inom dynamisk styrning och kommer redogöra för hur vi tillsammans måste och kan få ut mer från allas befintliga strävanden.

12:30
Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten inleder workshopen genom att tala om behovet av branchöverskridande samverkan samt myndigheternas roll. (endast anmälda).

13:00
Handledda workshops (endast anmälda).

14:30
Redovisning av resultat. Resultaten sammanställs i ett dokument, en påverkansagenda till politiken för den kommande mandatperioden (öppen för alla).

Läs mer här:
https://www.2030sekretariatet.se/ecomexposummit/
Till redaktionen:
För ackreditering till mässan maila mats.genberg@elife.se

Ange gärna :

Namn:

Media:

Mail:

Intresse-/bevakningsområde:

Telefon:

URL till media:

Särskilda önskemål (Poddrum el dyl):

Datum (2-3-4 december):

Vill du även ta del av eCarExpo den 2 december?

Namn o funktion på ev extra personer som också kommer:

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


eLife Nordic AB arrangerar mässor och andra mötesplatser för den elektrifierade fordons- och transportsektorn.

eCarExpo fokuserar på konsumentsidan och eComExpo vänder sig till den kommersiella sidan.
Företaget är Nordens ledande aktör i branschen sedan 2016. Idag arrangeras mässor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Kontakter

Mats Genberg

Mats Genberg

Presskontakt PR-ansvarig 070-845 15 81

Relaterat innehåll

eLife Nordic AB arrangerar mässor och andra mötesplatser för den elektrifierade fordons- och transportsektorn.

eCarExpo fokuserar på konsumentsidan och eComExpo vänder sig till den kommersiella sidan.
Företaget är Nordens ledande aktör i branschen sedan 2016. Idag arrangeras mässor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Tallinn och Oslo.

eLife Nordic AB
Vegagatan 14
11329 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum