Gå direkt till innehåll
​De kan bli årets innovationer inom lantbruket

Pressmeddelande -

​De kan bli årets innovationer inom lantbruket

Ett fläktsystem, en balrivare och en utgödslingsrobot. Det är några av produkterna som tagit sig vidare till nomineringsrundan i Elmia Lantbruk Innovation Award, utmärkelsen som sätter fokus på nyskapande innovationer för lantbruket.

Totalt 19 produkter har gått vidare och juryn kommer nu granska varje produkt noga. I mitten av september avslöjas det om produkterna också nått upp till guld eller silver. För utmärkelsen guld krävs att produkten både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny för produktområdet. Mest prestigefylld är förstås guld, men även silver är en bekräftelse på att produkten ses som en utveckling av det svenska lantbruket. Juryns bedömning utgår från kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet och djurvälfärd.

– Det är roligt att se bredden på produkterna som nominerats, att det sker intressant utveckling inom lantbrukets alla delar, säger Maria Lindsäth, mässansvarig för Elmia Lantbruk och juryns ordförande.

Årets prisutdelning kommer att ske under Innovationsmiddagen den 25 oktober.

För mer information om Elmia Lantbruk Innovation Award och Elmia Lantbruk:

Maria Lindsäth, mässansvarig och juryns ordförande, maria.lindsath@elmia.se, 036-15 22 28.


Nominerade produkter till Elmia Lantbruk Innovation Award 2018


Amazone Wind Control

Söderberg & Haak Maskin AB

Amazone Wind Control känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida.

Amazone EasyCheck

Söderberg & Haak Maskin AB

Amazone EasyCheck hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar.


Baleprocessor 3000

Neuero Scandinavia, Neagri AB

Baleprocessor 3000 är en stationär fullfoderblandare för sönderdelning av ensilage i form av rund-/fyrkantsbal eller block. Sönderdelningen sker med horisontella skruvar med skär på vingarna. Annat buntat material som halm, energigräs och hampa men även rotfrukter kan sönderdelas. Maskinen har dubbla direktstartade 5,5 kW-motorer samt programmerbar styrning av sönderdelningen.


Be Free BoPil Grisningsboks

BoPil A/S

BeFree BoPil Grisningsboks är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången. Det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna.


BlueFan

SKOV A/S

BlueFan är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, vilket underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott.


BRF Crossfire

KLIWE AB

BRF Crossfire är en balrivare som kan användas för både utfodring och ströning. Balen läggs på spridaren med maskinens balspjut. Maskinen kopplas sedan till spjutets lastarfäste. Samtidigt ansluts drivningen automatiskt, varför föraren inte behöver lämna traktorn. Balrivaren river materialet skonsamt och kan sprida lämpligt material jämnt och med stor räckvidd. Personalen behöver inte gå bland djuren, utan kan sköta spridningen från traktorn.


Free Stall Feeder WIC

GEA Farm Technologies Mullerup A/S

Free Stall Feeder WIC är en automatisk utfodringsvagn med utvecklad styrning som gör det möjligt att styra och optimera utfodringen på ett nytt sätt. Fodervagnen kan styras från smartphone eller läsplatta. Ingredienser och volymer kan planeras för varje enskild djurgrupp.


Grain Cloud

Skandia Elevator

Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service.


Greentec RM 232

YstaMaskiner AB

GreenTecRM 232 är en klippare för häckar runt åkermark, lähäckar mm. De 24 rörliga knivarna sitter på en rund knivhållare och överlappar varandra. Materialet finhackas och hackelsen återförs till marken under träden och häckarna där den bryts ned. Inget material behöver samlas upp och arbetet sker helt från traktorn. Maskinen underlättar effektiv ansning av häck- och brynvegetation samt befrämjar förgrening och förtätning av buskarna. Det kan gynna polinerande insekter och annan fauna.


Greentec HXF 1802

YstaMaskiner AB

Greentec HXF 1802 är en redskapsarm som monteras på en mindre lastare eller traktor med lastare och kan styras från förarplats. Den hydraulstyrda och halvmeterlånga armen gör att trånga utrymmen kan behandlas med till exempel stolpklippare, häckklippare eller grensåg.


Gräsmarksluftare från Zocon i Holland

YstaMaskiner AB

Gräsmarksluftaren från Zocon medger aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Den river upp och luftar samtidigt som den fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och komockor. Tre rader fjäderbelastade fingrar/tänder kan justeras i 12 olika nivåer. Kan även utrustas med sålåda för hjälpsådd.


John Deere Connected Support – Expert alerts

Svenska John Deere AB

John Deere Connected Support – Expert alerts är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats.


John Deere EZ Ballast Wheels

Svenska John Deere AB

John Deere EZ Ballast Wheels erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att byta vikter för att vikta om traktorn. På några minuter och med hjälp av en frontlastare eller hjullastare kan man belasta eller avlasta traktorns axlar med upp till 1,5 ton. Med rätt hjullast kan traktorns dragkraft utnyttjas optimalt och bränsleförbrukningen minskas. En i förhållande till arbetsuppgiften rätt viktad traktor bidrar till att minimera markpackningsskador samt förbättrar förarkomforten vid fält- och transportarbete.


Lely Discovery 120 Collector

Lely Nordic A/S

Lely Discovery 120 Collector är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor.


New Holland T6 Dynamic Command

CNH Industrial

New Holland T6 Dynamic Command är en växellåda med en intressant kombination av två teknikkoncept. Dubbelkopplingsteknik kombineras med hydraulisk manövrering av skiftgafflarna vid växling både inom och mellan växelgrupperna. Dubbelkopplingslösningar ger vanligtvis god bränsleförbrukning jämfört med steglösa transmissioner. Den hydrauliska manövreringen bidrar till mjuk växling, små energiförluster och samt bidrar till ett ekonomiskt intressant alternativ till andra transmissionslösningar.


NIR On Board

CNH Industrial

NIR On Board gör det möjligt att i realtid kontrollera den skördade grödans näringsmässiga sammansättning. Med NIR, eller reflektans av nära infraröd strålning, kan man förutsäga växters kemiska sammansättning. NIR on board registrerar både grödans näringsinnehåll och maskinens position. Det ger lantbrukaren en karta över de näringsmässiga skillnaderna i fältets gröda. NIR On Board kan även användas som fristående bärbart mätinstrument för att analysera foder och gödsel.


ProGrow

SKOV A/S

ProGrow är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas.


Q-companion

ÅLÖ AB

Q-companion är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Appen i telefonen ger förare/ägare möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle.


Vicon GEORAKE

Kverneland Group

Vicon GEORAKE är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid t ex ett vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till att maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elmia Lantbruk 24-26 oktober 2018

Elmia Lantbruk är affärsarenan som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk. Ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Ett lantbruk där det finns plats för såväl ett stort hjärta för näringen, som en nyfikenhet på innovativa vägar framåt i en konkurrensutsatt och allt mer digital värld.

Hur kan digital teknik, robotik och sensorer stärka svenskt lantbruk? På mässan belyser vi ämnet för att visa på lösningar som finns idag, men framför allt för att hitta utvecklingsmöjligheter för branschens olika delar. Välkommen till den nationella fackmässan för hela det svenska lantbruket. www.elmia.se/lantbruk

Relaterat innehåll

Relaterade event

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se