Gå direkt till innehåll
Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Pressmeddelande -

Stort behov av mer kompetens i järnvägsbranschen

Den kommande tioårsperioden kommer innebära den största satsningen på svensk transportinfrastruktur i modern tid – däribland upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen. Det medför ett stort behov av ny kompetens, konstaterar Trafikverket, som ser det som en av de största och viktigaste frågorna på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping 8 – 10 oktober.

– Utifrån det faktum att vi nu med start 2019 får mer pengar till järnvägen än vi någonsin haft bedömer vi att branschens främsta utmaning är kompetensförsörjningen, att få in tillräckligt många kompetenta medarbetare till järnvägsbranschen helt enkelt, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket.

I den långsiktiga infrastrukturplan som regeringen antog förra året, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, har 622,5 miljarder kronor avsatts till infrastruktur för alla transportslag. Till den summan kommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar. Det är 100 miljarder mer jämfört med den tidigare nationella planen, och den största ökningen procentuellt sett står drift och underhåll av järnvägen för. De 125 miljarder som är avsätta för detta ändamål är hela 47 procent mer än i föregående plan.

– Det betyder ju naturligtvis väldigt mycket. Trafikverket kan nu verkligen påbörja arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Förutom kompetensutmaningen blir det förstås en utmaning att kunna utföra så många banarbeten samtidigt som vi har trafik i våra anläggningar – att balansera den tid som behövs i spåren mot den samtidigt pågående trafiken, säger Pär Gustafsson.

 

Unik mötesplats för järnvägsbranschen

Trafikverket har varit med på Elmias transportmässor ända sedan starten för över 20 år sedan. De är samarbetspart och därmed engagerade i att forma hela mötesplatsen. Trafikverket är representant i programrådet, som sätter samman och väljer teman och seminarieämnen för det tre dagar långa konferensprogrammet. De är också med i utställarrådet, det råd som planerar de båda mässorna Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure, som arrangeras parallellt med konferensen.

– Konferensen är mycket betydelsefull. Det är det enda tillfället då hela järnvägsbranschen träffas på det här sättet. Det är en mötesplats där hela branschen är med, allt från vi och andra myndigheter till konsulter, entreprenörer och teknikföretag. Det är en helhet som gör tillfället speciellt och det är en självklarhet för oss att vara med, säger Pär Gustafsson.

– Det är också många aktuella frågor varje gång. Vi lägger mycket tid och resurser på att det här ska bli så bra som möjligt för oss och alla deltagare och besökare. Elmia som arrangör gör också sitt yttersta för att seminarieprogrammet ska vara både relevant och aktuellt, tillägger han.

Strategiska framtidsfrågor

Konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit fokuserar på strategiska framtidsfrågor med fyra olika teman: Finansiering, Samarbete över gränserna, Forskning och innovation och Kompetensförsörjning.

– Inom ämnet innovationer finns många goda exempel där vi ser att vi från Trafikverket kan flytta fram positionerna. Det vi också brukar lyfta på konferensen är att vi tar vårt ansvar för att driva på kompetensförsörjningen, inte minst genom Trafikverksskolan, som bedriver kompetensutveckling inom järnvägsbranschen, säger Pär Gustafsson.

– Förra gången, 2017, presenterade vi en spännande ny utbildning där vi försökte fånga upp nyanlända ingenjörer. Trafikverksskolan satte uppe en specialutbildning, där dessa ingenjörer, oavsett tidigare inriktning, fick lära sig om svensk järnväg och därigenom få in en första fot på arbetsmarknaden – en spännande, bra och positiv utbildning.

De nya stora satsningarna på transportinfrastruktur är beroende av kompetensförsörjning.

– Det är en utmaning att hitta all ny kompetens som kommer behövas, att kunna locka både ungdomar och karriärskiftare, de som vill byta bransch. Ska vi klara alla de här satsningarna vi står inför när det gäller transportinfrastruktur krävs både och, säger Pär Gustafsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se