Gå direkt till innehåll
Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen med huvudsäte i Reinach, Schweiz.
Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen med huvudsäte i Reinach, Schweiz.

Pressmeddelande -

SICK och Endress+Hauser tar sig an processautomation med gemensamma krafter

Företag undertecknar samförståndsavtal om strategiskt partnerskap

Tyska tillverkarna av sensorer, SICK, och specialisterna inom mätteknik och automationslösningar, schweiziska Endress + Hauser, vill intensifiera samarbetet. Båda företagen har som målsättning att ingå ett strategisk partnerskap inom affärssegmentet processautomation på SICK, och har tecknat en gemensam samförståndsavtal.

Genom förenade krafter strävar båda företagen mot målet att ytterligare förbättra stödet till kunderna inom områden som energi- och resurseffektivisering och i arbetet för att skydda klimat och miljö.

Målet för partnerskapet är att utvidga Endress+Hausers produktsortiment med processanalys, och mätningsteknik av gasflöden från SICK. De två företagen avser att etablera ett samriskföretag för tillverkning och vidareutveckling av processtekniken från SICK. Sälj- och underhållsavdelningen inom affärssegmentet processautomation på SICK kommer att bli en del av Endress+Hausers globala nätverk.

Affärssegmentet sysselsätter för närvarande fler än 1 400 anställda i 28 länder och genererar mer än 350 miljoner euro i årlig försäljning.

Kompletterar varandra inom processautomation

Processtekniken som de båda företagen erbjuder kompletterar varandra. Processanalys och mätningsteknik av gasflöden från SICK – till exempel för övervakning av rengöringsprocesser för rökgas eller för mätningar av gasflöden – används i synnerhet inom anläggningar för avfallsförbränning, kraftstationer, stål- och cementtillverkningsanläggningar, inom olje- och gastillverkningsindustrin och inom den marina sektorn.

De båda företagen har tidigare arbetat tillsammans i fristående beställningsarbeten på projekt- och kundbasis.

Såväl aktieägarfamiljerna som de beslutsfattande instanserna inom SICK och Endress+Hauser backar upp det planerade strategiska partnerskapet. Genom att utgå från samförståndsavtalet arbetar experter från de båda företagen minutiöst för att bestämma hur samarbetet bäst kan åstadkommas och förverkligas. Avtalet förväntas att ratificeras innan slutet av första kvartalet 2024, medan avslutet på transaktionen planeras till mitten av nästa år.

Parterna ser delade möjligheter och ömsesidiga fördelar

”Vårt strategiska partnerskap handlar om ömsesidiga fördelar på många nivåer. Vi vill fördubbla våra möjligheter genom att slå ihop våra styrkor. Eftersom SICK och Endress+Hauser redan är framgångsrika företag på var sina håll agerar vi utifrån en styrkeposition”, förklarade Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

”Vi är övertygade om att vi kommer bli än mer framgångsrika tillsammans. Och genom att samarbeta kan vi ge ännu bättre stöd åt våra kunder och följa dem i omvandlingsarbetet mot en hållbarare processindustri”, förtydligade han ytterligare.

Mats Gökstorp, styrelseordförande på SICK: ”Genom detta strategiska partnerskap kommer Endress+Hauser och SICK att bryta ny mark. Drivkraften till detta åtagande är processautomationens dynamiska marknadsmiljö, som drivs framåt av det progressiva arbetet med utfasningen av kol inom industrin. Genom att samarbeta kan vi dra nytta av dessa enastående möjligheter, samtidigt som vi utvecklar de bästa lösningarna för och med våra kunder.”

”Tidigare års mångtaliga samarbeten, likheter i företagskulturerna hos våra familjeägda företag, samt vår gemensamma patos för tekniken och människan är viktiga motivationsfaktorer. Framgångsrika samarbetsprojekt tillsammans med Endress+Hauser förr om åren visar att vi kan arbeta mycket bra tillsammans”, konstaterade han.

SICK är en av de världsledande leverantörerna av lösningar för sensorbaserade applikationer inom den industriella sektorn. Med fler än 50 dotterbolag och aktieinvesteringar samt flertalet agenturer upprätthåller SICK en global närvaro.

SICK har nära 12 000 medarbetare världen över, och genererade en omsättning på omkring 2,2 miljarder euro under räkenskapsåret 2022. Kärnverksamheten inom fabrik- och logistikautomationen, som står för mer än 80 % av försäljningen, kommer att förbli opåverkad av det strategiska partnerskapet.Relaterade länkar

Ämnen


Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare Tryckgivare Nivåmätning Temperatur Analys Systemprodukter

Kontakt:

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73
Solna

Telefon: 08-55511600
Email: info.se.sc@endress.com
Hemsida: www.se.endress.com

Kontakter

Patrik Augustin

Patrik Augustin

Presskontakt Marknadschef Marknad 08-55511600

Relaterat innehåll

People for Process Automation

Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare
Tryckgivare
Nivåmätning
Temperatur
Analys
Systemprodukter

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige