Gå direkt till innehåll
HSB Södermanlands Solcellspark utanför Strängnäs. 14MW installerad effekt. Foto: Jonas Weissglas
HSB Södermanlands Solcellspark utanför Strängnäs. 14MW installerad effekt. Foto: Jonas Weissglas

Pressmeddelande -

Fem anledningar till att bygga fler solcellsparker

Både Energimyndigheten och Svenskt Näringsliv har i olika utredningar kommit fram till att Sverige i framtiden kommer ha en elförbrukning på 190–200 TWh per år. För att möta efterfrågan ser EnergiEngagemang solcellsparker som ett utmärkt komplement till dagens energikällor.

– Solenergi går snabbt att bygga ut och kan effektivt avlasta elnätet, säger Jonas Weissglas, marknadschef på EnergiEngagemang som nyligen byggt Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs.

Solenergi i allmänhet, och storskalig solenergi i synnerhet, ar en mycket viktig roll i att stärka upp det svenska energisystemet. Genom att bygga ut solcellsparker kan Sverige möta den stigande efterfrågan som ett komplement till de etablerade energikällorna. – Vi tycker det är viktigt att se solenergi som ett marknadsmässigt komplement snarare än att klassa det som en alternativ energikälla. Utbyggnadstakten runt om i världen visar på att solenergin är att räkna med, säger Jonas Weissglas och listar upp fem tydliga fördelar:

1. Snabbt och billigt att bygga

Att bygga en större solcellspark tar cirka ett år, inkluderat tid för förberedelser. I jämförelse med många andra energikällor är solenergi den snabbaste energikällan att bygga. Den korta tiden bidrar även till att kostnaden för byggnationen är relativt låg.

2. Producerar när vi förbrukar

Allt från fabriker till kontor och skolor som går igång på morgonen när solen stiger upp, stänger ner igen när solen går ner. Eftersom vi människor är igång under dygnets ljusa timmar stämmer alltså solenergins produktionskurva mycket väl överens med kurvan över elförbrukningen.

3. Producerar när kärnkraften har revision

Vanligtvis brukar kärnkraftverkens reaktorer stänga ner under sommarmånaderna för planerade revisionsstopp. Det är också på sommarhalvåret som solceller av naturliga skäl producerar som mest energi. Med mer solenergi kan man avlasta elnätet bättre när kärnkraftverken inte producerar lika mycket.

4. Producerar när det inte blåser

Vid högtryck på sommaren producerar solenergin maximalt med energi. Detta sammanfaller oftast med när det blåser minimalt. Under vår och höst-månaderna när det blåser mycket är vindkraft effektivt och producerar mycket energi. Solenergi är ett bra komplement som producerar när vindkraften inte gör det.

5. Sparar energi i vattenmagasinen

Precis som sol- och vindkraft är vattenkraft väderberoende. Ju mer nederbörd desto bättre. När somrarna är torra är det bra att kunna spara på de resurser som finns. Med en utbyggnad av solenergi är det möjligt att spara på vatten i magasin och dammar till vintern.

Fler företag kommer framöver att äga sin energiproduktion

I samarbete med HSB Södermanland har EnergiEngagemang nyligen invigt en solcellspark i Strängnäs – ett initiativ som Jonas Helander tycker att fler borde ta.

– Företag som väljer att bygga solcellsparker bidrar aktivt till att snabba på utbyggnaden av ny fossilfri energiproduktion. Att kunna äga sin egen energiproduktion är idag vanligt i Europa och att det även kommer bli så i Sverige ser jag som en naturlig utveckling.

Genom att komplettera vind- och vattenkraften med solenergi utnyttjar vi alla väderlekstyper och kan stabilisera elproduktionen över hela året. Idag kommer cirka 0,5 procent av elnätet från solenergi men det finns utrymme att bygga ut 20 gånger mer än vad som finns idag.

Ämnen

Taggar


EnergiEngagemang har sina rötter i Strängnäs, Södermanland och är idag en av de ledande solcellsinstallatörerna i landet. Vi har sedan 2012 installerat solenergilösningar över hela Sverige. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån fastighetens specifika förutsättningar.

Presskontakt

Johan Skördare

Johan Skördare

Presskontakt VD 070-597 46 40
Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

Presskontakt Marknadschef Kommunikation 0706606585

Relaterat material

Vi erbjuder effektiva och lönsamma solcellslösningar till lantbruk, företag och privatpersoner.

EnergiEngagemang har sina rötter i Stallarholmen, Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi har sedan 2012 installerat solenergilösningar till både privatpersoner och företag. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån gårdens specifika förutsättningar.

Det innebär att vi hjälper dig att hitta rätt i djungeln av tekniska lösningar och ger dig full koll på frågor kring elmarknad, lagar, regler, skattefrågor och ekonomi som är avgörande för att projektet ska bli så lönsamt som möjligt.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden och med tanke på hur teknikutvecklingen är i vår branch har det visat sig vara ett vinnande koncept.

Som totalentreprenör hjälper vi även till med all den administration som det innebär att bli solelproducent. Här ser vi till att du får korrekt dokumentation samt hjälp med blanketter och kontakter med nätägare och myndigheter.

Vi på EnergiEngagemang hjälper dig att bli:

Lönsam

Att producera sin egen el är en investering som ger god avkastning på investeringen och säkrar dina framtida elkostnader.

Oberoende

Som solcellsägare tar du aktiv del av den energirevolution som nu sker världen över. Med solceller på taket går elen alltid först till din egen förbrukning och gör dig mindre beroende av elbolagens nycker.

Miljövänlig

Genom att producera din egen el minskar behovet av fossilt framställd el vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

EnergiEngagemang
Brogatan 21
645 61 Stallarholmen
Sverige