Pressmeddelande -

Försäljningen av biogas till bilar ökade med 45 procent i mars

Denna positiva utveckling beror främst på att gasbilarna blivit populära som tjänstebilar. Gasbilar är klimatsmarta och ekonomiska. Fordonsgas innebär lägre utsläpp – och bränslekostnaden är låg.

Samhället har haft ambitionen att gynna försäljningen av miljöbilar. Därför har förmånsvärdet för gasbilar reducerats med 40 procent, dock maximalt 16 000 per år. Denna reduktion av förmånsvärdet kan upphöra efter år 2011.

- Det är synd att regeringen inte ger besked om en av de starkaste drivkrafterna till den positiva utvecklingen vi ser på fordonsgasmarknaden. Intresset växer för fordonsgasen och dess miljönytta. Långsiktiga spelregler är en förutsättning för att denna trend ska hålla i sig. Tydliga besked skulle gynna både miljön och produktionen av vårt inhemska drivmedel biogas, som har ökat med hela 45 procent, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Energigas Sverige.

Biogasen, den förnybara delen av fordonsgasen, har ökat stadigt och sedan 2006 utgör biogasen mer än 50 procent av all fordonsgas. I mars ökade försäljningen av biogasen med 45 procent jämfört med mars 2009. Fordonsgasen ersatte förra året bensin och diesel motsvarande 45 000 personbilar. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med ca 130 000 ton.

För mer detaljer kring statistiken från 2009 och försäljningen under 2010, se www.gasbilen.se

För mer information kontakta:

Michelle Ekman, fordonsgasansvarig, 070-685 44 03

Anders Mathiasson, vd, 070-2963265

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fordonsstatistik
  • energigas sverige
  • biogas
  • gasbilar

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60