Gå direkt till innehåll
Batteridrivna tunga transporter kan bli verklighet

Pressmeddelande -

Batteridrivna tunga transporter kan bli verklighet

Energikontor Norr har sedan oktober 2019 lett förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis”, en satsning tillsammans med Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, Wist Last & Buss och Vattenfall

Projektets syfte har varit att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter ur flera perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförande. Projektet har finansierats av alla deltagarna och Region Norrbotten.

Bakgrunden till projektet är Kaunis Irons målsättning att till 2025 bedriva en fossilfri gruvdrift, en stor och viktig faktor att lösa är just transporter. I dagsläget lämnar en lastbil med järnmalmskoncentrat Kaunisvaara var 15:e minut för en enkeltur på 16 mil till Pitkäjärvi. I Pitkäjärvi lastas sedan godset om till järnväg för transport vidare. Dessa transporter orsakar ca 15 000 ton CO2-utsläpp årligen. Kaunis Irons ambition är att så snart det är genomförbart byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift.

-Kaunis Iron har en uttalad ambition att ligga i framkant och förstudien har gett oss värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med omställningen till fossilfrihet, vi är angelägna att hitta de alternativ som kan ta oss fram fortast, säger Andreas Lantto, projektledare, Kaunis Iron.

-Vi kommer nu att gå vidare internt med nästa steg i processen, vilket blir att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka. Men om det fungerar hos oss så fungerar det överallt, fortsätter Lars Wallgren, logistikchef Kaunis Iron.

Utveckling av batterier går fort
Projektgruppen har granskat flera olika alternativ till fossila bränslen och jämfört dem sinsemellan samt undersökt den faktiska genomförbarheten av de olika alternativen. Utfallet överraskade projektgruppen då den lösning som inledningsvis sågs som mest trolig, elväg med laddning under färd, inte visade sig vara det mest intressanta alternativet. Istället har teknikutvecklingen av batterier för tunga fordon gått mycket snabbare än väntat.

-Volvo lastvagnar ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar. Det ger oss möjlighet till tystare transporter och minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Teknikutvecklingen med bland annat kraftfullare och lättare batterier, bränsleceller m m för elektrifierade lastbilar går fort. Genom våra konceptbilar kommer Volvo Lastvagnar att utveckla och demonstrera lösningar för framtiden, fastslår Kent Nilsson, Area Manager, Volvo Lastvagnar Sverige.

-Vi ser elektrifieringen av transporter och industrin som ett viktigt steg framåt för att nå vårt mål om fossilfrihet inom en generation, det här projektet har varit värdefullt för att förstå hur vi kan förbättra våra lösningar för tunga transporter, säger Colin Stewart, senior R&D engineer Vattenfall.

-Wist Last Buss AB och Kaunis Iron har ett långsiktigt samarbete kring transportkonceptet där utveckling är ett fokusområde. Att i en tuff miljö få möjligheten utprova och introducera framtidens lösningar kommer att ge många fördelar för samtliga parter där miljön blir den största vinnaren, enligt Mats Karlsson-Ek, VD Wist Last Buss AB.

- Batteridrift är en attraktiv lösning för det kräver inga investeringar i infrastruktur längs med vägsträckorna som kan försvåra för vilt eller rennäring. Det ger samtidigt fordonen en större flexibilitet i vart de kan köra. El är också en resurs som vår region kan producera själv helt fossilfritt, säger projektledare Inger Edlund Pedersen.

- Vår styrka är att samla flera aktörer runt samma bord och skapa nytta och det här projektet är ett fint exempel på det och arbetet med den här frågan kommer att fortsätta i någon form. Möjligheterna i vår region för att ställa om till fossilfritt är goda, men det krävs företag som vågar testa de nya lösningarna. Som Kaunis Iron, avslutar Inger Edlund Pedersen.

För sex månader sedan var bedömningen att alternativet med batterier inte skulle vara gångbart för så tunga transporter som Kaunis Iron kräver. Förstudien har visat, genom dialog med fordonsleverantörer och andra industriaktörer, att tekniken ligger långt fram och indikationerna visar att det inom några år kan rulla tunga eldrivna lastbilar på våra vägar som helt drivs med batterier.

Kontakt:

Inger Edlund Pedersen
Ansvarig projektledare Energikontor Norr
inger@energikontornorr.se
070-666 29 69

Lars Wallgren
Logistikchef Kaunis Iron 
Lars.wallgren@kaunisiron.se
070-615 21 70

Andreas Lantto
Projektledare, Kaunis Iron
Andreas.lantto@kaunisiron.se
070-349 44 82

Projektet har finansierats av alla deltagarna och Region Norrbotten.Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige