Gå direkt till innehåll
Från vänster: Mathias Karvonen, Luleå kommun, Evelina Rydeker, Luleå kommun, och Patric Lundström, Piteå kommun.
Från vänster: Mathias Karvonen, Luleå kommun, Evelina Rydeker, Luleå kommun, och Patric Lundström, Piteå kommun.

Pressmeddelande -

Energikontor Norr bidrar i EU-arbetet för energiomställning på lokal och regional nivå

Energikontor Norr fortsätter att vara en drivande kraft i energiomställningen genom att delta på högnivåmötet "Conference of Mayors: Translating the EU Green Deal into Local Actions" i Bryssel den 15e mars 2024.

Energikontor Norr har i projektet REMARKABLE samarbetat med sju regioner i Europa för att stärka klimatledarskapet och påskynda resan mot klimatneutralitet i flera av länets kommuner. Som ett led i det arbetet deltog fyra klimatledare på en konferens i Bryssel för att underteckna en deklaration om hur den europeiska gröna given (European Green Deal) ska översättas till lokal handling.

Fyra kommunalråd från Norrbotten, Patric Lundström, Evelina Rydeker, Niclas Hökfors samt Mathias Karvonen, representerade regionen på plats i Bryssel.

– Jag är stolt över att vara klimatledare och att vi tillsammans tar viktiga kliv framåt för klimatneutralitet. Vi kommunalråd runtom i Europa tar ansvar för framtiden och tillsammans gör vi stor skillnad, säger Evelina Rydeker, kommunalråd i Luleå.

  Under konferensen betonade EU-kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, vikten av att etablera mer integration och samarbete mellan EU-kommissionen, kommuner och energikontor.

  – Det är inspirerande att träffa så många klimatledare som tar ett tydligt ledarskap kring energiomställningen i sin kommun/region. Det är också roligt att höra hur mycket EU-kommissionen stöttar det här genomförandet genom sin politik och olika typer av finansiering, säger Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr.

   Deltagandet i dessa evenemang markerar en fortsatt satsning från Energikontor Norr och flera av Norrbottens kommuner att vara aktiva och engagerade i arbetet mot klimatneutralitet.

   Konferensens mål var att översätta den europeiska gröna given och Fit for 55 till handfast lokal handling. På konferensen samlades över 500 lokala och regionala ledare från hela Europa.

   Den europeiska gröna given och Fit for 55
   Den europeiska gröna given är ett initiativ från den Europeiska kommissionen för att göra Europa till världens första koldioxidneutrala kontinent senast 2050. För att nå dit har EU tagit fram Fit for 55 som ska hjälpa medlemsländerna att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

   För mer information
   Kontakta Isabella Katsimenis, projektledare Energikontor Norr,
   070-183 55 26
   isabella@energikontornorr.se

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har kontor i Luleå.

   Kontakter

   Isabella Katsimenis

   Isabella Katsimenis

   Projektledare 070-183 55 26
   Jörgen Nilsson

   Jörgen Nilsson

   Presskontakt Vd 073 -142 73 45

   Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

   Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

   Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

   Energikontor Norr

   Kungsgatan 46
   972 41 Luleå
   Sverige