Gå direkt till innehåll
Från vänster i bild ser vi Cajsa Norman, Harri Kylmänen, Per Larsson, Jan Johansson, Niclas Hökfors, Per Nilsson Tourda, Rune Ekholm och Emil Byström. Främre raden Lina Widenmo, Siv Larsson, Anna-Lena Bjälmsjö, Anna Widén och Isabella Katsimenis.
Från vänster i bild ser vi Cajsa Norman, Harri Kylmänen, Per Larsson, Jan Johansson, Niclas Hökfors, Per Nilsson Tourda, Rune Ekholm och Emil Byström. Främre raden Lina Widenmo, Siv Larsson, Anna-Lena Bjälmsjö, Anna Widén och Isabella Katsimenis.

Pressmeddelande -

Energikontor Norr och Överkalix kommun samarbetar i internationellt projekt

Namnet på det internationella projektet är FEEL – Frugal cities through Energy Eciency and Low-tech communities – ett projekt med fokus på hur vi kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av strategier där vi bara använder det som behövs, det vill säga sparsamma lösningar och samhällsengagemang för energieffektivitet.

Överkalix kommuns roll i projektet är att ta fram en energiplan och de har blivit utvalda för att de ska inkludera sparsamhet och tillräcklighet i det arbetet. Överkalix energiplan kommer att innehålla tillförsel, distribution samt användning av energi – hur, lokalisering av energiproduktion, kartläggning av energiintensiva verksamheter, nyetableringar samt framtida planer och projekt.

Fritidsbanken är en satsning som finns i Överkalix och många andra kommuner i Sverige. Det är som ett bibliotek, men med sport- och aktivitetsutrustning. De finansieras ofta av kommunerna, regionerna och stiftelser. Grundprinciperna är att det är öppet för alla att låna det de behöver, det är alltid gratis och all utrustning är second hand.

– Genom att medverka på den internationella arenan tar vi tillsammans med Överkalix kommun med oss flera goda idéer tillbaka till Norrbotten för att bidra i arbetet mot klimatneutralitet samt påskynda energiövergången, säger Isabella Katsimenis, projektledare från Energikontor Norr.

– Överkalix ska vara en bra plats att leva på och självklart vill vi engagera oss i ett projekt med detta angreppssätt för att fokusera på både spara och att engagera Överkalixborna, säger Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix.

Faktaruta
Projektperiod 36 månader
28 feb 2023 – 28 feb 2026

Uppföljningsfas 12 månader
28 feb 2026 – 28 feb 2027

Avslutningsfas
28 feb 2027 - 31 maj 2027

Deltagare konsortium
Local Climate and Energy Agency of South Brittany - Lead partner
Cork City Council (Comhairle Cathrach Chorcaí) - Partner
Bistrita Municipality - Partner
Frederikshavn Municipality – Partner
Liguria Region – Partner
Valencia Climate and Energy Foundation – Partner
Mazovia Energy Agency – Partner
North Sweden Energy Agency – Partner
Energy Cities - Advisory Partner

Tillhörande policymyndigheter:
Mazovia Region – Polen
City of Lorient – Frankrike
Valencia Regional Government – General Direction for European Funds – Spain
Överkalix Municipality - Sweden

Projektets hemsida https://www.interregeurope.eu/feel

Kontakt:
Isabella Katsimenis, projektledare, Energikontor Norr
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Isabella Katsimenis

Isabella Katsimenis

Projektledare 070-183 55 26

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige