Gå direkt till innehåll
Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten

Pressmeddelande -

Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till projektet Stratus har blivit beviljad. Projektet kommer i huvudsak att stötta 12 kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet. Arbetet kommer fokusera på att hjälpa kommunerna att utifrån sina förutsättningar bidra till de nationella energi- och klimatmålen som sattes i samband med COP21 och undertecknandet av Parisavtalet.

Det nya projektet utgår från resultatet av förstudien preStratus där Energikontor Norr hösten 2018 tog reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i Norrbottens alla kommuner. I förstudien framkom det tydligt att samtliga kommuner var i behov av mer stöd, bland annat i att formulera mål, ta fram åtgärdsplaner och följa upp utvecklingen. Flera kommuner önskade hjälp med att integrera energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet, i budgetprocesser, övrig planering och styrkort.

Många önskemål kring stöd fanns särskilt inom områdena strategi, transporter och solel. Därför har Energikontor Norr valt att lägga upp projektet Stratus utifrån dessa arbetspaket. Kommunerna har valt vilka arbetspaket som de vill delta i utöver baspaketet som omfattar strategi som alla kommer att arbeta med. I transportpaketet kommer fokus ligga på övergången till en fossilfri fordonsflotta medan solelspaketet kommer fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka solelsproduktionen i länet.

– Det vi ser fram emot mest i Stratus är att kunna hjälpa kommunerna mer och arbeta nära dem. Arbetet kommer också leda till att samverkan mellan kommuner stärks och förhoppningsvis kommer det leda till att flera av Norrbottens kommuner kliver upp i tätposition i det svenska energi- och klimatarbetet, säger projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Isabella Katsimenis

Isabella Katsimenis

Projektledare 070-183 55 26

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige