Gå direkt till innehåll
Hållbarhetskollen som Energikontor Norr tagit fram är ett bra första steg för företag som vill se hur de kan jobba mer strategiskt med hållbarhet.
Hållbarhetskollen som Energikontor Norr tagit fram är ett bra första steg för företag som vill se hur de kan jobba mer strategiskt med hållbarhet.

Pressmeddelande -

​Hållbarhetskollen – få ökad förståelse för hur hållbarheten syns i ditt företag!

Ett nytt självskattningstest från Energikontor Norrs projekt Konkurrenskraft 2030 hjälper företagare att se var deras verksamhet befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetskollen, som testet kallas, görs inom några minuter och ökar förståelsen för hur brett hållbarhetsbegreppet är och ger exempel på hur det ryms i många olika delar av ett företags verksamhet.

I EU-projektet Konkurrenskraft 2030 ska vi på Energikontor Norr tillsammans med våra samverkansparter Almi, Företagarna och Luleå tekniska universitet stötta små och medelstora företag i norr att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta mer hållbart. I detta arbete ligger stor vikt på att öka förståelsen för hur hållbarhet kan gestaltas i de olika delarna av ett företag, och att belysa alla tre dimensioner av hållbarhet.

Inledningsvis har Energikontor Norr tagit fram Hållbarhetskollen, ett kort självskattningstest där du som företagare snabbt får fram ett resultat som speglar var ditt företag befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv enligt din egen bedömning. Testet innehåller kategorier som företagsstyrning, inköp och produktion, personal, kunderbjudande och kommunikation. Hållbarhetskollen tar några minuter att göra, svaren är anonyma och om du vill kan du få din sammanställning i ett mail – gå till Hållbarhetskollen.

Hållbarhetskollen är tänkt som ett första steg för dig som vill börja ta in ett mer strategiskt tänk kring hållbarhet i den egna verksamheten. Vi vill hjälpa dig att se att hållbarhet kan finnas överallt, att begreppet är komplext och utmanande, men också engagerande och motiverande eftersom det hjälper ditt företag att stärka er profil, attraktivitet och trovärdighet.

Projektet Konkurrenskraft 2030 kommer att med start 2019 pågå under tre års tid och innehålla olika aktiviteter där vi utvecklar kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) hos mindre små och medelstora företag med upp till 50 anställda. Projektet kommer att stödja, utveckla och stärka konkurrenskraften hos dessa företag, bland annat genom att minska deras energianvändning och klimatpåverkan. Läs mer om projektet här.

I samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten kommer Energikontor Norr med sakkunniga inom bland annat affärsutveckling, energi och hållbarhet fokusera projektet på en nära dialog med målgruppen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige