Gå direkt till innehåll
Katarina Delsing ny vice styrelseordförande och Malin Strand ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige

Pressmeddelande -

Katarina Delsing ny vice styrelseordförande och Malin Strand ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet och för att nå de regionala målen. Det främsta syfte är att främja energieffektivitet och öka andelen förnybara energikällor. Tillsammans verkar energikontoren för att de nationella målen nås. Föreningen ska genomföra gemensamma insatser för att underlätta energikontorens verksamhet och utveckling.

Det nordligaste energikontoret är Energikontor Norr med huvudkontor i Luleå och projektkontor i Umeå. Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten.

– ­Min förhoppning är att vi tillsammans, genom Energikontoren Sverige, ska kunna bidra till att det skapas fler möjligheter för de enskilda regionala energikontoren att få fler uppdrag som kan bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål. Genom samverkan på det nationella planet skapar vi möjligheter på det lokala och regionala planet, säger Katarina Delsing, vd Energikontor Norr och ny vice styrelseordförande för Energikontoren Sverige.

– Jag känner mig hedrad men också ivrig. Den regionala och lokala kraften är oerhört viktig i genomförandet av klimatarbetet och här fyller Energikontoren en central funktion. Jag ser en stor potential till synergieffekter med mitt arbete på Fossilfritt Sverige när branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft nu ska implementeras. Det finns mycket spännande att inspireras av från norra Sverige, inte minst när det gäller ambitionerna för elektrifiering och fossilfri gruvdrift, säger Malin Strand.

Malin är civilingenjör i industriell ekonomi, kommer från Piteå och har stuga i Råneå skärgård dit hon åker så ofta hon kan. Malin jobbar på Fossilfritt Sverige med ansvar för de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram och som nu går in i en implementeringsfas.


Kontakt:

Katarina Delsing
Vice styrelseordförande Energikontoren Sverige
Vd Energikontor Norr
katarina@energikontornorr.se
070-184 22 60

www.energikontornorr.se
www.energikontorensverige.se
http://fossilfritt-sverige.se 

Ämnen

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige