Gå direkt till innehåll
Klimatsmarta investeringar för Norrlandsgjuteriet

Pressmeddelande -

Klimatsmarta investeringar för Norrlandsgjuteriet

Norrlandsgjuteriet i Robertsfors satsar på framtiden genom klimatsmarta investeringar som möjliggörs via stöd från Energimyndigheten. Norrlandsgjuteriet etablerades redan 1756 och är Västerbottens äldsta företag och en del av Sveriges industrihistoria. Norrlandsgjuteriet levererar gjutning av kvalificerat pump- hydraulik- och maskingods i gråjärn och segjärn. Gjutning av järn är en energiintensiv process och med en elanvändning på över 3 700 000 kWh per år är det av vikt att löpande arbeta med att minimera energianvändningen och sitt klimatavtryck.

– ­­Vi jagar, som alla andra företag, kostnader, och den billigaste energin är den man inte förbrukar. Det är också onödigt att förbruka mer än vad som verkligen behövs. Vi ser också resultat - genom att utbilda personalen i energifrågor och investera i energieffektiviseringsåtgärder har vi sänkt vår energiförbrukning rejält genom åren, trots att verksamheten har vuxit, säger Peter Göttfert, vd på Norrlandsgjuteriet.

För att ta reda på hur energin kan tas tillvara ännu bättre har Norrlandsgjuteriet fått stöd från Energimyndigheten för att utreda hur spillvärme från gjuteriprocessen kan tas omhand och stödet kommer att täcka hela 70% av kostnaden.

IVL, Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen jämfört koldioxidutsläpp från elkonsumtion och godstransport från tretton länder och den visade att Sverige tillsammans med Norge är bäst i klassen.

– Svenskt gjutgods är klimatsmartast i världen pga den koldioxidsnåla elmix vi har i landet med låg andel fossila bränslen. Vårt CO₂ avtryck är lägre än snittet för landet då vi enbart använder oss av ursprungsmärkt el producerad med vind och vatten. Dessutom smälter vi järnskrot i så stor utsträckning som möjligt, till exempel gammal järnvägsräls för att gjuta nya produkter. Vi vill också använda energin flera gånger, först till att smälta järn, sen till att värma lokalerna och göra tappvarmvatten. Cirkulär ekonomi helt enkelt! Under åren så har vi också minskat vår oljeanvändning och nu när vi får stöd för att göra denna utredning är målsättningen att kunna ta bort den sista lilla rest av oljeanvändning som vi fortfarande har kvar, säger Peter Göttfert.

– Vårt uppdrag är att stötta företag i arbetet att bli mer energieffektiva. Norrlandsgjuteriet är ett bra exempel på hur ett företag kan komma vidare genom att göra en energikartläggning och få hjälp med att söka stöd inför investeringar. Norrlandsgjuteriet har ett stort engagemang för att minska sitt klimatavtryck och det är inspirerande att få följa deras resa, säger Simon Burman, energisakkunnig på Energikontor Norr.

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Huvudkontoret ligger i Luleå och i Umeå finns ett projektkontor.

– Energikontor Norr har initierat hela projektet att vi sökte stödet från Energimyndigheten. Tack vare den supporten fick vi både information om att stödet fanns att söka och också hjälp med själva ansökningen, säger Peter Göttfert.

Kontakt:

Simon Burman, Projektledare och energisakkunnig
Energikontor Norr
simon@energikontornorr.se
070-343 03 44

Peter Göttfert, vd
Norrlandsgjuteriet
peter@norrgjut.se
070-333 40 10

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige