Gå direkt till innehåll
Foto: Överkalix kommun
Foto: Överkalix kommun

Pressmeddelande -

Överkalix kommun leder vägen till klimatneutralitet: Energikontor Norrs kunskapshöjningar ger resultat

Genom Energikontor Norrs träningar inom klimatledarskap har Överkalix kommun blivit ledande i energiomställningen. Kommunen har satt ambitiösa mål, att uppnå klimatneutralitet 2035; ett decennium före Sverige och femton år före EU.

- Det är kul att en mindre kommun vågar sätta ambitiösa mål och ta täten i energiomställningen. Vi behöver fler kommuner som gör likadant, säger Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr.

  Överkalix kommuns målsättning är att vara klimatneutrala redan 2035 Det innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 85 % och en kompensering av de återstående 15 %. Deras mål är också att öka energieffektiviteten med 50 % till 2030 jämfört med 2005, tillsammans med ett åtagande om 100 % förnybar elproduktion till 2030. Redan nu har de startat planeringsprocessen för att nå dessa mål.

  Kommunen agerar proaktivt genom att delta i klimatledarskapsprogrammet, som är en del av projektet REMARKABLE, med över 320 deltagare runtom i Europa och som drivs av Energikontor Norr. Programmet har resulterat i en gemensam färdplan mot klimatneutralitet.

  Som en följd av deras engagemang i REMARKABLE-projektet har Överkalix kommun blivit ledande i energiomställningen och flitigt arbetat mot målen i den europeiska gröna given (The European Green Deal) och initiativen i Fit for 55.

  - Klimatledarträningen har gett mig kunskap och mod att initiera och genomföra ett betydligt mer omfattande klimat- och miljöarbete. Bland annat erbjuds all personal och alla politiker i kommunen en komprimerad klimatledarträning samt att vi har tagit fram i ett ambitiöst klimat- och miljömål som ett av kommunens viktigaste mål för framtiden, säger Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix.

  Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr och upphovsperson till idén bakom projektet, lyfter klimatledarskap som en viktig nyckel till att uppnå klimatneutralitet.

  - Det är just nu, under denna avgörande tidsperiod, som ledarskapet är av yttersta vikt. Vår förmåga att minimera kostnaderna för klimatförändringarna är avgörande för framtiden. Vi står inför hot som översvämningar, värmeböljor och bränder, som kommer att bli mycket kostsamma för samhället att hantera om vi inte agerar nu, säger Isabella.

  Om projektet
  Projektet REMARKABLE Climate Leaders strävar efter att bygga ny ledarskapskapacitet över hela Europa genom ett klimatledarskapsprogram utformat med och för klimatledare. Genom ett människocentrerat tillvägagångssätt kommer regionala energikontor runtom i Europa att stötta ledare för offentliga myndigheter och samhällen i att implementera transformerande färdplaner och innovativa lösningar för att uppnå klimatneutralitet.

  För mer information
  Kontakta Isabella Katsimenis, projektledare Energikontor Norr
  070-183 55 26
  isabella@energikontornorr.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

  Kontakter

  Isabella Katsimenis

  Isabella Katsimenis

  Projektledare 070-183 55 26
  Jörgen Nilsson

  Jörgen Nilsson

  Presskontakt Vd 073 -142 73 45

  Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

  Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

  Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

  Energikontor Norr

  Kungsgatan 46
  972 41 Luleå
  Sverige