Gå direkt till innehåll
Från vänster: Per Larsson och Anna Widen Överkalix kommun, Isabella Katsimenis Energikontor Norr, Cajsa Norman och Niclas Hökfors Överkalix kommun.
Från vänster: Per Larsson och Anna Widen Överkalix kommun, Isabella Katsimenis Energikontor Norr, Cajsa Norman och Niclas Hökfors Överkalix kommun.

Pressmeddelande -

Överkalix lyftes fram som förebild vid internationell projektkonferens i Valencia

Den 7-8 november deltog representanter från Överkalix kommun och Energikontor Norr i det andra tematiska eventet Övergången till den sparsamma staden i Interreg Europe-projektet FEEL, vid en internationell projektkonferens i spanska Valencia. Norrbottenskommunens arbete med sparsam energianvändning, vintercykling och klimatledarskap lyftes fram som goda exempel på eventet, som samlade deltagare från hela Europa.

Överkalix kommun samverkar med Energikontor Norr i EU-projektet FEEL, som står för Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities. Här samverkar fyra europeiska energikontor med olika kommuner och regioner i Europa där fokus ligger på sparsamma och enkla lösningar samt samhällsengagemang för energieffektivisering.

Överkalix kommuns roll i projektet är att inkludera sparsamhet och tillräcklighet i energiplanen. Planen kommer att innehålla ett interregionalt lärande med exempel på sparsamhet och enkelhet genom lowtech-lösningar och samhällsengagemang från de olika projektparterna. Fler studieresor kommer att stärka det interregionala lärandet.

Niclas Hökfors är kommunalråd i Överkalix och var en av deltagarna i det tematiska eventet. Han är stolt över att kommunen får stå som framstående exempel i klimat- och miljöarbetet.

– Det känns jätteroligt och hedrande. Vår kommun är med i energiomställningen till ett smart och fossilfritt samhälle. Genom projektet kan vi även engagera Överkalixborna och det tror jag är nyckeln till vår framgång.

Isabella Katsimenis från Energikontor Norr är regional projektledare för projektet FEEL.

– Det är roligt att en Norrbottenskommun är med ute i Europa och tar hem lärande till vårt län. Vi vill att vår region ska leda energiomställningen i Europa och ser mycket positivt på den här typen av engagemang från kommunen.

Läs mer om projektet FEEL på https://www.interregeurope.eu/feel

På bilden från vänster: Per Larsson och Anna Widen Överkalix kommun, Isabella Katsimenis Energikontor Norr, Cajsa Norman och Niclas Hökfors Överkalix kommun.

För mer information
Kontakta projektledare Isabella Katsimenis Energikontor Norr
070-183 55 26
isabella@energikontornorr.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar c:a 15 medarbetare.

Kontakter

Isabella Katsimenis

Isabella Katsimenis

Projektledare 070-183 55 26

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige