Gå direkt till innehåll
Projektmedel till innovationsmatchning och ökad cirkuläritet

Pressmeddelande -

Projektmedel till innovationsmatchning och ökad cirkuläritet

Tillväxtverket beviljar Energikontor Norr AB finansiering ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Greenably som syftar till grön omställning. Finansieringen avser Övre Norrland för att främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och gäller projektperioden 2023-08-01 – 2026-11-30.

Projektägare: Energikontor Norr med säte i Luleå.
Projektpartners: Luleå tekniska universitet och Winning Innovation i Lund AB.

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för regionala utvecklingsfonden och överensstämmer även med länens regionala utvecklingsstrategier.

– Fantastiskt kul att vi tog hem detta projekt som teamet jobbat med under lång tid, säger Jörgen Nilsson, vd på Energikontor Norr.

Projektet Greenably ska bland annat vidareutveckla digitala verktyg för innovationsmatchning som leder till ökad cirkuläritet i näringslivet. Kombinationen av smart teknik med human kompetens möjliggör korssektoriell utveckling för cirkulära flöden för att tillvarata bi- och spillprodukter från företag.

– Utmaningarna är ibland komplexa och det är inte alltid lösningen finns inom företagets egen organisation. Exempelvis kan ett företags avfall ses som en resurs i ett annat företag, men kanske i en helt annan bransch. Korssektoriell utveckling för cirkulära flöden är nödvändig för att kunna ta tillvarata bi- och spillprodukter. Greenably kommer bidra till att underlätta för företag att hitta cirkulära affärsmodeller, på ett nytt angreppssätt, säger Fredrik Carlsson som är projektledare på Energikontor Norr.

Ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en förutsättning för att nå de globala målen. Då krävs att nya lösningar och att aktörer förs samman. Greenably är ett komplement i det näringslivsfrämjande ekosystemet.

– Forskning visar att när ett kompetensområde eller en bransch korsar ett annat område eller en bransch kan nya innovationer, eller så kallade innovativa språng, uppstå i skärningen mellan dessa två. Greenably skapar en yta för dessa oväntade, men ytterst relevanta möten, fortsätter Fredrik Carlsson.

För mer information:

Fredrik Carlsson, Projektledare Energikontor Norr, 070-666 29 69
Jörgen Nilsson, vd Energikontor Norr, 073-142 73 45

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45
Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Projektledare 070-666 29 69

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige