Gå direkt till innehåll
Från kommunbesöket i Älvsbyns kommun Foto: Energikontor Norr
Från kommunbesöket i Älvsbyns kommun Foto: Energikontor Norr

Pressmeddelande -

Samverkansmöjligheter för Norrbottens kommuner i energi- och klimatarbetet

Under hösten 2018 genomförde Energikontor Norr förstudien preStratus där vi kartlade de förutsättningar och behov som finns i energi- och klimatarbetet ute hos alla kommuner i Norrbotten. Utöver de uttalade behoven bad vi dem även svara på vilka samverkansmöjligheter de såg för kommunerna, möjligheter att göra det lättare för fler kommuner att lyckas nå klimatmålen. Alla kommuner var väldigt positiva till samverkan inom flera olika områden.

Alla kommuner i Norrbotten ställer sig väldigt positiva till samverkan inom flera olika områden som rör hållbarhetsarbetet. Ett generellt önskemål som uppkom från energikontorets förstudie var att lära mer av andra kommuner och få exempel på hur andra arbetar med hållbarhet, både vad som gått bra och vad som varit mindre framgångsrikt.

Önskemål om ett norrländskt nätverk för energi- och klimatarbetet som fokuserar på hur omställningen ska gå till och hur mål ska sättas och uppfyllas var också detta önskvärt från flera. Även tematisk samverkan med närliggande kommuner lyftes som ett önskemål. En kommun skulle gärna se ett samarbete där olika kommuner i länet testar olika åtgärder och metoder och sedan delar erfarenheterna av detta med varandra. Utöver en tätare samverkan i länets kommuner för att uppnå Agenda 2030, önskades också en samverkan med kommuner i övriga Sverige som jobbat länge och framgångsrikt med energi- och klimatfrågor.

Läs mer om samverkansmöjligheter kommunerna i Norrbotten ser för det strategiska energi- och klimatarbetet

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Isabella Katsimenis

Isabella Katsimenis

Projektledare 070-183 55 26

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige