Gå direkt till innehåll
Uppslutning kring hållbar fastighetsanvändning på Pite Havsbad

Pressmeddelande -

Uppslutning kring hållbar fastighetsanvändning på Pite Havsbad

Den 11 och 12 juni arrangerade Energikontor Norr konferensen Forum framtidens fastighetsanvändning på Pite Havsbad – två dagar om hur vi kan ställa om till mer hållbara fastigheter. Ett femtiotal deltagare från Norrbotten och Västerbotten fick inspiration från engagerade talare som pratade om egna erfarenheter och metoder för att minska klimatavtrycket i energi- och fastighetsbranschen.


Forum framtidens fastighetsanvändning är en av de sista aktiviteterna i Energikontor Norrs projekt LEK3, ett projekt där vi arbetar med samverkansgrupper kring utvalda fastigheter med mål att minska den onödiga energianvändningen. Hållbarhetsfrågan är viktig för alla aktörer inom fastighet och energi och det märktes också av den goda uppslutningen och intresset för evenemanget. Alla som medverkade på konferensen var eniga om att hållbarhet är ett prioriterat område och att samverkan och nya innovationer är nyckeln för att lösa problemen.

Sammanfattning av föreläsningarna


Arne Jansson från Jämtkraft
och Göran Ernstsson från Power2U berättade om innovationssatsningen Power2U som riktar sig till lokala energisystem och just nu testas hos flera fastighetsbolag. Målbilden för Power2U är att underlätta hantering och optimering av det lokala energisystemet genom en gemensam plattform och hjälp med att integrera styrning, produktion och lagring.

Katharina Paoli från A Win Win World förklarade principerna bakom nudging – metoder för att designa beslutssituationer så att fler väljer hållbara alternativ. Paoli gav flera inspirerande och effektfulla exempel inom hållbarhet på hur andra har gjort för att på innovativa sätt styra bort människor från att välja invanda beteenden. Upp till 90 % av våra beslut under en dag är baserade på känsla, berättade Paolo – beteendeförändring är alltså en viktig faktor för att vi var och en ska kunna minska vår klimatpåverkan.

Johan Ahlgren från Energiförbättring Väst lyfte deras projekt i två bostadsrättsföreningar där borrhålslager värms med solvärme och överskottsvärme från fjärrvärmeleverantören Göteborg Energi med hjälp av smart styrning. Ahlgren lyfte utvecklingstrenden kring integrerade energisystem ihop med samverkan mellan kund och leverantörer som ett steg i att effektivisera energianvändningen. Han förklarade även den nya tekniken bakom solhybriden – en slags kombinerad solcell och solfångare.

Anders Kallebo från Myrspoven arbetar med artificiellt intelligenta system för att optimera inomhusklimat i fastigheter, och därmed också minska energianvändningen. Han berättade att Myrspoven har implementerat sitt system i skolor och att de inom kort även kommer att införa ”AI-driftteknikern” på stora kontorsytor och köpcenter södra Sverige. Kallebo ser systemet som ett framtida sätt att automatisera energikartläggningen och på så vis hitta effektiviseringsmöjligheter och sätta in åtgärder direkt.

Per Holm från Energiföretagen målade upp en bild över hur energianvändningen ser ut i Sverige idag och hur våra energikällor samverkar i energisystemet, samt hur det kan komma att se ut i framtiden. Holm lyfte också den viktiga roll byggnader har i energiomställningen med sina möjligheter för elproduktion, energilagring och flexibilitet.


Sammanfattningsvis var alla som medverkade under konferensen, trots sina olika roller och uppdrag, rörande överens om att samverkan aktörer emellan krävs för att vi ska kunna uppnå energi- och klimatmålen. Utvärderingen från dagarna tydde på att deltagarna tog med sig nya infallsvinklar, insikter och tankesätt inom energieffektivisering och beteendeförändring samt inspiration i det fortsatta arbetet med energibesparing såväl som nya kontakter. 

Energikontor Norr och projektledningen från LEK3 vill tacka alla deltagare och talare för två givande dagar! Vi kommer nu att sammanställa och förpacka resultat från projektet samt sprida lärdomar och inspiration kring samverkan för energieffektivisering!


Läs mer om projektet LEK3 här


Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kontakter

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson

Presskontakt Vd 073 -142 73 45

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

Energikontor Norr

Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige