Gå direkt till innehåll
Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé

Pressmeddelande -

Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé

I projektet Gröna energiinvesteringar har Energikontor Norr tillsammans med samarbetsparter arbetat för att göra det enklare för företag, entreprenörer och andra i regionen att komma vidare med sina affärsidéer inom energi- och hållbarhetslösningar. I samarbete med Företagarna Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt regionala aktörer inom företagsstöd, affärsutveckling och finansiering har Energikontor Norr tagit fram Världsförädlaren. Världsförädlaren är en guide för alla som vill utveckla en befintlig affärsidé eller påbörja en ny resa som så småningom ska landa i en riktigt hållbar investering.

Tack vare nya idéer och förändringsvilja hos företag, entreprenörer och organisationer kan vi tillsammans ställa om till en fossilfri och förnybar energiförsörjning och ett hållbart samhälle. Nya och etablerade företag hjälper oss på innovativa sätt att minska våra klimatavtryck genom nya lösningar för energieffektivisering, förnybar energiförsörjning, hållbara affärsmodeller och tjänster inom beteendeförändring. 

För att göra det enklare för fler hållbara investeringar att födas och växa i Norrbotten har Energikontor Norr initierat och drivit projektet Gröna energiinvesteringar som stöttat företag och entreprenörer att utveckla sina affärsidéer kring energi- och hållbarhetslösningar. I nära kontakt med dessa företag har energikontoret tagit fram en guide för att hjälpa fler att komma vidare med sina hållbara idéer, en guide som vi döpt till Världsförädlaren. Du hittar den här.

Världsförädlaren innehåller information och tips rörande en hållbar affärsidés mest betydande delar så som själva tanken bakom produkten/tjänsten, intern och extern organisation, marknad, teknik, regional tillväxteffekt, innovationskraft, finansieringslösningar samt hållbarhetsperspektivet. Till varje avsnitt hör en utvärderingsdel där du själv kan skatta hur stark din idé är inom respektive område och vad du eventuellt behöver utveckla. Särskilt hållbarhetsområdet tas upp i en bred bemärkelse eftersom vi anser att det är ett viktigt komplement till den mer traditionella affärsrådgivningen.

I Världsförädlaren lyfter vi också de många och bitvis unika förutsättningarna och möjligheterna för hållbarhetslösningar som finns i Norrbotten.

För dig som vill gå ännu ett steg längre i att pröva din affärsidé utifrån teknik och hållbarhet kan Energikontor Norr med våra kompetenser och nätverk inom energi, hållbarhet och affärsutveckling vara en intresserad samtalspart och ett bollplank i den fortsatta utvecklingen av din affärsidé. Dessutom kan vi hänvisa dig vidare till lämpliga kontakter inom bland annat innovationsstöd och finansiering. Då vi är en helt oberoende organisation kan vi bidra med ett utomstående och neutralt perspektiv. Är du en affärsrådgivare som vill inkludera hållbarhetsperspektivet på ett mer övergripande sätt är du också välkommen att kontakta oss.

Låter något av detta intressant? Hör gärna av dig till oss!


I projektet Gröna energiinvesteringar samverkar Energikontor Norr med Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet liksom med Företagarna Norrbotten.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Presskontakt

Inger Edlund Pedersen

Inger Edlund Pedersen

Projektledare Affärsutveckling 070-666 29 69

Vi stöttar företag och kommuner i energiarbetet

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Region Norrbotten ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Energikontor Norr
Kungsgatan 46
972 41 Luleå
Sverige