Gå direkt till innehåll
Gotlands hamnar miljösatsar med Titan mastbelysning i Visby hamn

Pressmeddelande -

Gotlands hamnar miljösatsar med Titan mastbelysning i Visby hamn

Visby hamns färjelägen belyses nu av LED mastbelysning från Energisystem. Redan 2014 bestämde sig Gotlands hamnar för att ta ett osentimentalt avsked av gammal belysningsteknik. Resultatet är moderna, smarta Titan-armaturer med lägre energiförbrukning och miljöpåverkan.


Uppstarten: Något måste göras!

Energisystem träffade hamnen 2014 för att visa LED-mastbelysning. I samband med detta gjorde hamnen, tillsammans med stuveriverksamheten, en kontroll av befintliga belysningsnivåer. Efter skyddsrunda och kompletterande mätningar stod det klart att något måste göras.

Skall-krav: Bättre ljus och lägre energiförbrukning

Förutom att belysningen skulle förbättras ville man också göra något åt energiförbrukningen. En övergång från konventionella strålkastare till LED innebär i sig en stor minskning av installerad effekt men man nöjde sig inte där.

Verksamheten är helnöjda med det nya ljuset


Färjeterminaler har störst behov av belysning när det är verksamhet, det vill säga i samband med att färjor anländer och avgår. Mastbelysningen ska betjäna stuveriverksamheten och trafiken in och ut ur färjan. Hamnen ligger i staden varför målet var att ge bästa möjliga belysning för verksamhet och resenärer utan att störa grannarna.

Hallå där nere! Titan fördelar ljuset med perfektion


Caverion ombads att ta fram ett system med tidsstyrd ljusreglering av belysningen. Eftersom det är aktivitet i denna del av hamnen främst i samband med att färjorna lägger till och lägger ut ville man ha en lösning där belysningsnivån automatiskt justerades efter turschemat.

Förutom den automatiska styrningen skulle personalen kunna sköta belysningen manuellt vid oförutsedd ändring i verksamheten eller avvikelser i turschemat.

Balanserat montage: En smart detalj hos Titan som är skonsam mot mast och montör


En sådan lösning hade varit omöjlig med den tidigare belysningen. Släck- och tändcykeln för konventionella armaturer tog för lång tid. Gamla urladdningsljuskällor är tvungna att svalna innan de kan tändas upp igen, vilket tar en kvart. När man väl tänt upp tar det ytterligare en kvart innan de nått fullt ljusflöde. Att ljusreglera den gamla tekniken var inte att tänka på

Visby hamn by night


Att kraftigt reducera installerad effekt och dessutom styra den moderna belysningen ger en stor energibesparing. En sparad krona är en tjänad krona som återkommer år efter år. Minskad energiförbrukning leder också till minskad miljöpåverkan, vilket är ett fokusområde för hamnen.

Destination Gotlands miljösatsning: Gasfärjan m/s Visborg


Pilotinstallation gav mersmak

De första mastarmaturerna från Energisystem installerades 2015. Den nya belysningen föll i god jord hos verksamheten. Över 3 000 färjor anlöper årligen till Visby hamn. Under högsäsongen får projekten vänta, då ligger fokus 100 % på verksamheten. Av den anledningen har man fortsatt projektet portionsvis.


Ramper, körytor och arbetsområden är väl belysta


Den sista fasen, som installerades våren 2019, består av armaturer ur Midstreams Titan-serie. Belysningen ljusregleras av verksamheten med hjälp av smartphone-app i en sofistikerad lösning som tillhandahållits av Caverion.

Systemet är programmerat efter turlistorna och vid oförutsedd ändring i verksamheten kan personalen omedelbart tända upp anläggningen till 100 %. LED-armaturer från Energisystem är nämligen direkttändande.


Verksamheten är lyrisk, grannarna är nöjda 

–Vi är jättenöjda med den nya belysningen. Stuveriverksamheten är lyriska och har blivit väldigt kvalitetsmedvetna så de har krävt extra punktbelysning på vissa ställen. Den nya belysningen är klockren vid angörning. Man ser på ett helt annat sätt än tidigare,säger Joakim Olsson, hamningenjör på Visby hamn och en av initiativtagarna till projektet.

Först tog Tjelvar Elden till ön, sedan tog Gotlands hamnar dit Titan!


Med tanke på hamnens läge är det viktigt att behålla grannsämjan. Rakt över gatan från hamnen ligger bostadshus och de boende vill inte att hamnen ska lysa upp deras vardagsrum.

Väl avbländade armaturer och noggrann projektering har gjort att de boende inte störs av den nya belysningen.

Från hamnens sida är man också extra restriktiv med att ha full belysning närmast stan: 

–Det är naturligtvis känsligt för de boende om det lyser upp för mycket. Även om det inte lyser in hos dem så upplevs hamnen som väldigt ljus när vi drar på för fullt. Systemet vi har nu gör att vi kan detaljstyra och justera så att vi aldrig belyser mer än nödvändigt, framförallt under de tider när det inte är någon verksamhet i hamnen, berättar Joakim.

Väl avbländade armaturer håller grannsämjan intakt


Styrman tar till orda

Efter installation gör Energisystem en uppföljning av projektet. Uppföljningen består av ljusmätning och dokumentation som sedan presenteras för kunden. Samtidigt kan man räta ut frågetecken och föreslå småjusteringar.

God belysning är en förutsättning för bra arbetsmiljö


Anton Ring, styrman på Destination Gotlands nya naturgasfärja m/s Visborg var på plats vid informationsinsamlingen till slutrapporten. Energisystem passade på att fråga om hur han upplever belysningen.

–Det har blivit ljusare, helt klart. Även om det inte påverkar mitt jobb förstår jag att stuveriverksamheten är nöjda, säger Anton.


Nöjda kunder: Thomas Hogenfält och Joakim Olsson, Gotlands Hamnar


Värdet av uppföljning

Efter uppföljningsmöte och slutrapportering låter Joakim meddela att han inte bara är nöjd med den nya belysningen utan även med Energisystems hantering av projektet.

-Det har kommit mycket gott ur det här projektet. Jag har själv arbetat med entreprenad innan jag kom till hamnen. Energisystem förbereder arbetet åt installatören och har ordentlig uppföljning med avrapportering, det är föredömligt!


Energisystem arbetar med långsiktiga kundrelationer, vilket förutsätter en hög servicenivå och kvalitetsprodukter till rätt pris. Det finns ett ständigt fokus på att kunden ska göra den bästa affären, sett över tid. Inget billigt, kortsiktigt slit-och-släng som bara blir dyrare på sikt. Joakim håller med:

–Det ligger helt i linje med vår filosofi. Vi vill göra bra investeringar i kvalitetsprodukter, som man tjänar på i långa loppet


Fakta i korthet:

Installerad effekt innan åtgärd: 41,2kW

Installerad effekt efter åtgärd: 24,7kW

Minskad installerad effekt: 16,5kW, 40 %


Titan 220


Titan 420


www.gotland.se/hamnar

www.caverion.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat en halv miljard kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

MyNewsdesk / Facebook / Youtube / Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrevInköpsbok

Citera oss gärna, men ange källa.

Kontakter

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Relaterat innehåll

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper Svenska sportanläggningar, hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
Sweden