Gå direkt till innehåll
Smålandshamnar Oskarshamn - Först i Sverige med Titan LED mastbelysning

Pressmeddelande -

Smålandshamnar Oskarshamn - Först i Sverige med Titan LED mastbelysning

Smålandshamnar Oskarshamn är först i Sverige att installera Titan mastbelysning från engelska Midstream.

Pilotinstallationen i en 27m mast blev så bra att man fortsatte med ytterligare två master vid Gotlandsterminalen.


Pilotprojektet

När Energisystem inlett samarbetet med engelska Midstream var det dags att hitta ett lämpligt Pilotprojekt.

Smålandshamnar Oskarshamn hade ett perfekt projekt som erbjöd Titan-armaturerna en riktig utmaning: En 27m-mast i hamnen ensam skulle belysa en lageryta med 100m radie.

Masten hade tidigare använts som pilotinstallation när Energisystem lanserade 1 000W LED mastbelysning.

Projekteringen visade att 12st Titan 560 skulle klara av uppgiften att lysa upp den 31 400m² stora ytan.

Masten fälldes och Titan-armaturerna monterades i mastkronan, varpå masten återigen restes och den nya belysningen driftsattes. Montaget leddes av Vardö El och Peter Vilhelmsson.

Ringar på vattnet - Belysning av Gotlandsterminalen

Energisystems ljusmätningar efter installationen visade att Titan hållit vad som utlovats i projekteringsfasen.

Medelbelysningen hade förbättrats och belysningen över lagerytan var avsevärt jämnare än tidigare.

Från Smålandshamnars sida beslutade man sig för att gå vidare med 2st 18m-master vid gotlandsterminalen.

Energisystems projektering visade att 5st Titan 320 per mast skulle ge kraftigt förbättrad belysning på

uppmarschområdet. Uppgraderingen till ny belysning var en förutsättning för att möta rådande belysningskrav.

Nya master utan att gräva

Efter besiktning från Scanmast konstaterades att de befintliga fundamenten var väl tilltagna och i gott skick, men att de hade ett gammalt bultmönster. Detta löste Scanmast genom att specialtillverka en adapter mellan de befintliga fundamenten och de nya masterna.

De nya masterna restes av Scanmasts entreprenör GMI och det elektriska montaget leddes återigen av Vardö El och Peter Vilhelmsson.


Verksamheten är nöjd

Claes Molldén, teknisk chef på hamnen och initiativtagare till projekten låter meddela att verksamheten är nöjda med den nya belysningen.

En positiv sak, menar Claes, är att armaturerna inte uppfattas som bländande. Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion. Bländande spilljus minimeras eftersom det ändå inte gör någon nytta.

Claes tillägger också att ljuset är perfekt för hamnens övervakningskameror.

Fakta i korthet:

27m Deltamast lageryta:

Innan åtgärd: 11st 1 000W samt 1st 270W LED-armatur

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 11,3kW

Belysningslösning: 12st Titan 560 FH 575W

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 6,9kW

Belysningslösning 2st 18m Deltamast Gotlandsterminalen:

Innan åtgärd: 10st 400W Högtrycksnatrium

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 4,8kW

Belysningslösning: 10st Titan 320 FH 326W

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 3,3kW

Minskad installerad effekt totalt 5,9kW (37 %)

Smålandshamnar är den ledande hamnoperatören i regionen och det innovativa företaget som fokuserar på kundens behov och på långa och varaktiga affärsrelationer.

Hamnens konkurrenskraft är baserad på ett högt resursutnyttjande, ändamålsenliga hamn- och terminalanläggningar, en anpassad maskinpark samt professionella och motiverade medarbetare.

Samtliga projekteringar och investeringar ska präglas av miljö- och energimässiga, tekniska och ekonomiska sammanvägningar. Hamnen är certifierad enligt ISO 14001

www.smalandshamnar.com


Vardö El

070-756 66 49

www.scanmast.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 500miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

Följ oss på Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrev / Facebook

Citera oss gärna, men ange källa.

Presskontakt

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Relaterat innehåll

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper Svenska hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
Sweden