Gå direkt till innehåll
Piteå Hamn fortsätter miljösatsning med LED Mastbelysning

Pressmeddelande -

Piteå Hamn fortsätter miljösatsning med LED Mastbelysning

Bakgrund
Piteå hamn driver ett kontinuerligt miljöarbete och har under flera år haft fokus på att minska sin energiförbrukning. Eftersom hamnens mastbelysning utgjordes av urladdningsteknik var denna en stor energislukare och i behov av översyn. Detta ledde till att hamnen intresserade sig för Energisystems LED-bestyckade mastarmaturer.

Utmaning
Energisystem inventerade hamnens mastbelysning. Anläggningen var fullt fungerande och ljuset var med råge tillräckligt för hamnarbete. Däremot var den installerade effekten mycket hög på grund av föråldrad urladdningsteknik. Det som efterfrågades var fortsatt bra ljus men med en avsevärt lägre energiförbrukning samt jämnare belysning. Clas Johansson, Sjöfartsansvarig och initiativtagare till projektet hade följande kommentar till den gamla belysningen:

-Anläggningen har stått sen 70-talet. Det är 40 lux på kajkanten på vissa ställen, men sen är det nästan svart på andra ställen. Det kan kännas fräscht med lite nya riktningar. Idag lyser en massa lampor upp på taket och killarna kör pannlampa på kajen.

Även om diskussionen handlade om att först utvärdera den nya tekniken i en provmast beslöt man sig för att gå igenom hela hamnområdet. Projektering av hela mastbeståndet gör att den nya belysningen projekteras i sitt sammanhang. Har man helhetsbilden kan man också höja blicken och utvärdera ljustekniska resultat och besparingspotential hos hela den framtida belysningsanläggningen. Projekteringen kan sedan användas som en framtida åtgärds- och miljöplan för mastbeståndet

En annan utmaning bestod i att hamnen använder mastarmaturer för att belysa mellan magasinen. Ofta löser man detta med fasadmonterade armaturer. Detta är dock inte möjligt i Piteå på grund av att armaturerna snabbt skulle bli övertäckta en snörik vinter.

Belysningslösning
I åtgärdsförslaget utgick Energisystem från de faktiska krav som råder för hamnarbete. Förslaget innebär en jämnare mastbelysning, anpassat efter hamnens verksamhet idag.

För att lyckas nå de långa avstånden kombinerades standardarmaturerna, som har 60° ljusspridning, med smalstrålande armaturer med 20° spridning. De smalstrålande armaturerna fokuserar och kastar ljuset långa avstånd in mellan magasinen.

Den nya belysningen utvärderades, bland annat genom samtal med personalen och kontrollmätningar av ljuset från den nybestyckade masten. En positiv utvärdering ledde till att Piteå Hamn beslöt sig för att gå vidare med flera master.

Nu har hamnen bytt till LED-belysning i 16 master. Det har lett till en rejäl energibesparing. Utöver detta minskar man underhållskostnaderna eftersom den gamla tekniken krävde kostsamma byten av ljuskällor vartannat år.

Resultat
Efter installationen besökte Energisystem hamnen för besiktning av resultatet. Ljusmätningar visade att de nya armaturerna levererade projekterade ljusnivåer. Detta innebär i sin tur att belysningskraven för hamnverksamhet och hamnens specifika behov uppfylls. Clas Johansson låter meddela att de är nöjda med energibesparing och ljusnivåer.

Roger Bergman, verksamhetsansvarig på Shorelink Piteå intygar att resultatet blev lyckat.

Lars-Ola Gustavsson från Shorelink som ledde montaget är nöjd med armaturernas konstruktion och låter meddela att montaget fungerade jättebra.

Många som investerar i modern belysningsteknik gör det när den gamla tekniken nått sin servicelivslängd eller för att det är svårt att hitta reservdelar och ljuskällor. Att utföra byten i en fungerande anläggning för att man drastiskt vill minska energiförbrukningen tyder på att Piteå hamn ligger i framkant i sitt miljötänkande.

– Vi är riktigt nöjda med den nya belysningen. Det känns bra att genomföra miljöinvesteringar som också har positiva effekter på totalekonomin, säger Clas Johansson.

Fakta i korthet - Mast B, C, D, E, F, G, H, J, K, P, R, S, T, U, V och X

Innan åtgärd:

53st Metallhalogen HPI-T 2 000W
32st Högtrycksnatrium SON-T 1 000W

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 165,6kW

Belysningslösning:
84st LED-armaturer för mastbelysning inkl. montagebygel:
21st 400W, 53st 800W och 10st 1 000W

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 60,8kW

Minskad installerad effekt: 104,8kW (63 %)

Piteå har en lång historia som sjöfartsstad, förmodligen har sjöfart bedrivits i Piteå sedan 1300-talet. Hamnen på Haraholmen 12 km sydost om Piteå invigdes 1973. Hamnen har sedan dess kontinuerligt byggts ut och moderniserats. Hamnverksamheten bolagiserades 2004.

Verksamheten i hamnen består främst av hantering av skogsprodukter som kraftliner och pappersmassa som exporteras framförallt till Tyskland, Holland och England.

Bolagets villkor i verksamhetstillståndet samt miljöpolicy anger att bolaget ska verka för att minimera resursförbrukningen av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar. Bolaget följer löpande upp verksamheten i förhållande till gällande villkor i miljötillstånd samt bolagets egna uppställda miljömål.
www.piteahamn.se

Material levererat av

www.ahlsell.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 500 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

Följ oss på Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrev / Facebook

Citera oss gärna, men ange källa.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Presskontakt

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Relaterat innehåll

Klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper Svenska hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
Sweden