Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kommunfullmäktige klubbade igenom avsiktsförklaring om trafiken i Ängelholm

En utbyggnad av Klippanvägen, utveckling av stadsparken, utveckling av cykeltrafiken, växthustomten som grönområde och utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron. Det är de fokusområden som ingår i avsiktsförklaringen.

Det var efter politiska samtal som sju av kommunfullmäktiges nio partier tecknade en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholm. Avsiktsförklaringen presentera en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen.

Beslutet gick klubbades igenom efter votering, där 38 röstade för och 13 röstade emot.

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd ”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande fokusområden

  • Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
  • Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan.
  • Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras.
  • Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden.
  • Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige.

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.

Ämnen

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kontakter

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431-46 80 92
Cecilia Lundgren

Cecilia Lundgren

Presskontakt Kommunikationschef 076-643 70 59

Relaterat innehåll

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.