Gå direkt till innehåll
Miljoner till Erikshjälpens arbete för mångfald

Pressmeddelande -

Miljoner till Erikshjälpens arbete för mångfald

Erikshjälpen har fått 6,5 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet.

Pengarna ska användas till projektet ”En för alla, alla för en – Nya äventyr, Nya vänner, Nya möjligheter”. Fokus kommer att ligga på de 1000-tals människor som är verksamma i organisationens second hand-butiker.

– Vi vill arbeta med integration och skapa personliga och långsiktiga relationer som bryter igenom fördomar och väcker livslust och framtidstro, säger Erikshjälpens generalsekreterare Bengt Swerlander.

Förra året startade Svenska PostkodLotteriet kampanjen ”Hela Sverige – för mångfald och tolerans 2014”.

Under onsdagsförmiddagen avslöjade projektdirektören Margot Wallström vilka organisationer som får dela på årets 65 miljoner kronor – pengar som ska användas i arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans och för ett öppet tolerant mångkulturellt Sverige.

I hård konkurrens beviljades Erikshjälpens projekt ”En för alla, alla för en – Nya äventyr, Nya vänner, Nya möjligheter” ekonomiskt anslag.

-Vi tackar ödmjukt för de extramedel vi nu fått från Svenska PostkodLotteriet och de många lottköparna som bidragit.  I denna glädjestund tänker vi på alla fantastiska människor i våra Second Hand butiker som dagligen bidrar till att göra världen bättre. Nu kan vi fokusera extra på att få dessa att känna sig viktiga, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand.

Kampanjen kommer att pågå under tiden 1 september 2014 till 31 december 2016.

Det bärande inslaget är den verksamhet som bedrivs vid Erikshjälpens drygt 60 second hand-butiker. Fokus kommer att ligga på att skapa mötesplatser, vänskaper och personlig utveckling för personer med olika bakgrund och livserfarenheter. I projektet ska personer med olika etnicitet, språk, funktionsnedsättning, religiös övertygelse och ålder samlas.

– Vi inleder arbetet omgående. Detta är en härlig och inspirerande uppgift att ta sig an, säger Bengt Swerlander.


Förutom Erikshjälpen tilldelades också Rädda Barnen, Världsnaturfonden, Civil Right Defenders, Friends, Fryshuset, Hungerprojektet, Mentor Sverige, Star for Life och Sveriges Stadsmission pengar.

Foto: Svenska PostkodLotteriet


Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i fler än 20 länder. Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige.

Organisationen arbetar även med folkbildning och opinion, för att sprida kunskap och främja barns rättigheter, både i Sverige och utomlands.

Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från Erikshjälpens second hand-butiker. Institutionella medel är en annan källa till finansiering av insatserna.

Kontakter

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

Relaterat innehåll

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna