Gå direkt till innehåll
Hur upplever kvinnor med erfarenhet av hemlöshet hälso- och sjukvården i Sverige?

Nyhet -

Hur upplever kvinnor med erfarenhet av hemlöshet hälso- och sjukvården i Sverige?

I en nyligen publicerad artikel framkommer att kvinnor som lever i hemlöshet upplever en förlust av värdighet och känsla av osynlighet i möten med vården. Deras erfarenheter är något som har undersökts i en studie gjord av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Hemlöshet är ett av de största tecknen på social orättvisa i länder med stark ekonomisk tillväxt. Det märks såväl i Sverige som i resten av EU. I denna studie har forskare intervjuat 26 kvinnor med erfarenhet av hemlöshet för att ta del av deras upplevelser av möten i vården.

– I intervjuerna framkommer att dessa kvinnor har blandade erfarenheter i sina möten med vården. Flera av kvinnorna berättar att deras möten med vården karaktäriseras av misstro, kontroll och stigmatiserande. Samtidigt beskriver de möten med vårdpersonal som visat respekt för kvinnorna och deras värdighet, som livsförändrande och livräddande, säger professor Elisabet Mattsson, projektledare och forskare i projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet.

Kvinnor i hemlöshet lever i samhällets utkant och har olika erfarenheter av exkludering och förlorande av värdighet i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Dessa kvinnor har enligt forskarna komplexa vårdbehov som utmanar hälso- och sjukvården, vilket leder till att dessa kvinnor känner sig frånkopplade, osynliga och utan värde.

Artikeln är skriven av Elisabet Mattsson, Åsa Kneck, Anna Klarare och Martin Salzmann-Eriksson från projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet. Artikeln och projektet utförs i samarbete med kvinnor som har erfarenhet av hemlöshet, på Ersta Möjlighet ett skyddat boende med akademisk profil.

Ta del av hela artikeln “Stripped of dignity” – women in homelessness and their perspectives of healthcare services: a qualitative study här.

För mer information om projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, kontakta Elisabet Mattsson.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden