Gå direkt till innehåll
Ny studie om behandling på internet visar på skillnad i anonymitet och tid

Nyhet -

Ny studie om behandling på internet visar på skillnad i anonymitet och tid

Behandlingar via internet är något som har blivit allt vanligare. Istället för att besöka en terapeut öga mot öga, görs behandlingen via internet. För behandlare innebär den internetbaserade formen förändrade villkor för arbetet. I en ny studie har internetbaserade behandlingar vid missbruk av alkohol och cannabis studerats utifrån behandlarnas perspektiv.

Ungefär sju procent av människor med missbruksproblem får behandling. Några av skälen till att det är så få är att många känner skam och därför undviker traditionell vård. Internetbaserad behandling har därmed kommit att ses som ett fungerande komplement. Systematiska uppföljningar visar att internetbaserade behandlingar kan ge samma effekter som traditionell. Men att delta i behandling på internet ställer särskilda krav både på användarna och de professionella behandlarna.

– Behandlarna säger att de är mer tillgängliga för användarna i den internetbaserade behandlingen. De har tätare kontakt än med patienter de träffar i mer traditionella former. Samtidigt säger de att den internetbaserade formen ökar användarnas autonomi och att behandlingen mer blir på individens villkor, säger Veronica Ekström, lektor och forskare i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, som tillsammans med Magnus Johansson, Karolinska institutet, har undersökt hur behandlare beskriver skillnaderna mellan traditionell och internetbaserad behandling.

Studien baseras på intervjuer med behandlare som arbetar med internetbaserad behandling vid missbruk av alkohol eller cannabis inom fem olika manualbaserade behandlingsprogram med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund, där hela behandlingen görs i skriftlig form via internet. Analysen av studien visar fem områden som skiljer sig åt mellan behandlingsmetoderna: kommunikation, anonymitet, tid, fokus och närvaro.

Tid är en aspekt som framträder som en stor skillnad mot traditionell behandling, där man träffar sina klienter eller patienter och samtalar. Vid internetbaserad behandling i skriftlig form kan såväl behandlare som patient ta tid på sig för att fundera innan man formulerar ett svar eller en fråga. Internetbaserad behandling ställer dock krav på att man kan uttrycka sig i skriftlig form.

– Internetbaserad behandling i skriftlig form passar självklart inte alla. Det kräver att du kan uttrycka dig i skrift och är någorlunda bekväm med formatet. Det gäller både användarna och behandlarna, säger Veronica Ekström.

Anonymiteten gör dessutom att patienterna i en del fall vågar berätta och dela med sig mer av både problem och annat rund sitt missbruk. I studien undersöks också hur relationen mellan användaren och behandlaren påverkas av den internetbaserade behandlingen. En av slutsatserna är att det blir annorlunda, men att det finns goda möjligheter att skapa en fungerande allians mellan behandlare och användare även i internetbaserad behandling.

För mer information om studien, kontakta Veronica Ekström.

Ta del av artikeln här.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Rani Banth

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 072-173 50 11

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden